Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gärdebygården AB

Tfn: 0248-13262

Postadress: HOL DANIEL VÄG 8, 795 36 Rättvik

Målgrupp: Ensamkommande pojkar och flickor från 14 t.o.m. 17 år som söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor