Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Staple Ungdomshem

Postadress: LÄRBRO

Geografiskt läge: Norra Gotland, 3,5 mil från Visby.

Övriga upplysningar: Vi har plats för 19 ungdomar, varav 4 i utslussning. Vi ställer lägenheter till förfogande för ungdomar i utslussningsfasen. Personalen får kontinuerlig vidare- och kompetenshöjande utbildning samt regelbunden handledning.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Narkotika
Psykosocial problematik
Målgrupp
Pojkar och flickor