HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Gotländska HVB, GHVB

Tfn: 070020 88 01

Besöksadress: Vänge Nickarve 245, Romakloster
Postadress: Vänge Nickarve 245, 622 36 Romakloster, 622 36 Romakloster
Föreståndare: Cecilia LIndberg, 0763055090
Platsantal: 8 platser för pojkar 14-17 år


Målgrupp: Placeringar enligt SoL och LVU, vi tar emot pojkar 14-17 år med normbrytande beteende.

Geografi: Tre mil sydost om Visby, Gotland

Huvudman: AB Gotländska HVB

Org nr: 559178-2643

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Välkomna att ringa, smsa eller e-posta till oss.

"Gotländska HVB, GHVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Endast pojkar