HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jämtlands HVB

Tfn: 073-6001991

Postadress: Dvärsätt 708, 83541 Dvärsätt

Målgrupp: Jämtlands HVB vänder sig till barn 0-12 år och deras familjer.

Geografiskt läge: Jämtlands HVB ligger i Dvärsätt strax utanför Krokom, två mil väster om Östersund.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor