Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jämtlands HVB

Tfn: 073-6001991

Besöksadress: Dvärsätt
Postadress: Dvärsätt 708, 83541 Dvärsätt
Föreståndare: Jenny-Ann Ljungström
Placeringsansv: Jenny-Ann Ljungström, 073-600 19 91
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Jämtlands HVB vänder sig till barn 0-12 år och deras familjer.

Behandlingsinnehåll: Vi tar emot familjer enligt SoL och LVU och genomför utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med barnet i fokus, respekt, hjärta och omtanke om hela familjen utformar vi vistelsen. Under placeringen strävar vi efter att tillmötesgå familjens behov och önskningar så långt det är möjligt.

Det finns plats för tre familjer, sammanlagt nio personer. Det finns en stor gård i lantlig miljö med mycket yta för utomhuslek.

Vi vänder oss bland annat till:
- Nyblivna föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen
- Familjer i akuta kriser
- Familjer där socialtjänsten misstänker att barnet far illa och där socialtjänsten behöver utreda förälderns behov för att kunna ge rätt insats
- Familjer som behöver bryta mönster och komma ifrån sin nuvarande situation

Vi har möjlighet att ta emot familjer både planerat och akut.

Utifrån våra erfarenheter tror vi på en nära, öppen och ständigt pågående dialog med barn och föräldrar. Förutsättningarna för detta ökar med ett familjearbete i mindre skala. Med en liten personalgrupp ges möjlighet till en nära kommunikation där man kan bygga tillitsfulla relationer.

Personalen på Jämtlands HVB har adekvat högskoleutbildning. Det finns kompetens inom anknytningsteori, våld i nära relationer, Parenting young children (PYC) och International Child Development Programme (ICDP). Vi genomför även barnsamtal enligt Norrköpingsmodellen samt Gunilla Wilhelmsons "samtalsmetodik med barn".

Personal finns dygnet runt och alla jobbar som familjebehandlare. Varje familj får två kontaktpersoner som ansvarar för planering av placeringen tillsammans med familjen och socialsekreteraren. Kontaktpersonerna har kontinuerliga samtal med föräldrarna utifrån genomförandeplanen, alltid med barnet i centrum. Föräldrarna erbjuds samtal där det finns möjlighet att bland annat prata om uppväxt, graviditet och nuvarande situation.

Barn erbjuds samtal. I barnsamtal används bland annat dockor och känslokort som hjälpmedel.

En stor del av förälderns och barnets samspel sker i vardagen men vi planerar också aktiviteter och utflykter samt veckohandling. Det finns till exempel möjlighet att åka till öppna förskolan, lekplatser och lekland.

Vi för journalanteckningar under hela placeringen. Dessa ligger till grund för den skriftliga sammanställningen som föräldrar och socialsekreterare tar del av efter avslutad placering.

Utredning:
Under en utredning genomförs observationer gällande barns behov och föräldrars förmåga. Utredningen genomförs utifrån den vårdplan som finns. Generellt pågår en utredning i sju veckor men kan anpassas utifrån behov. Observationer sker i vardagliga situationer samt under utflykter och aktiviteter.

Under utredningen har familjens kontaktpersoner kontinuerliga samtal med föräldrarna.

Stöd:
Ett stödarbete innebär att ge föräldern psykologiskt, pedagogiskt och socialt stöd till att stärka sin föräldraroll och på så sätt kunna tillgodose barnets behov. Detta sker genom en strukturerad vardag, stödsamtal samt råd och rekommendationer. Föräldrarna och barnet får stöd och kunskap till att skapa positiva relationer. Med gemensamhetsytor såsom kök och vardagsrum ges förutsättningar till att se familjen i olika vardagliga situationer.

Geografi: Jämtlands HVB ligger i Dvärsätt strax utanför Krokom, två mil väster om Östersund.

Org nr: 559048-8770

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Innan inskrivning finns det möjlighet att komma på ett studiebesök.

Inskrivning sker med socialsekreterare, kontaktperson samt familjen.

"Jämtlands HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO