Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Runstensgårdens HVB

Tfn: 070 3905990

Postadress: Regementsgatan 12, 575 31 Eksjö

Målgrupp: Ensamkommande pojkar/ungdomar från 14 år till 18 år som söker asyl eller har permanent uppehållstillstånd.

Geografiskt läge: Regementsgatan 12, Eksjö, Jönköpings län

Övriga upplysningar: Personalen i verksamheten har behandlingspedagogutbildning, socionom och beteendevetare. Personalen har långvarig erfarenhet av arbete med ensamkommande ungdomar. Personalen kommer att få personalhandledning ca en gång/månad.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år