HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hvbhögaberg

Tfn: 0767716445

Besöksadress: Högabergsvägen 7, Holsbybrunn
Postadress: Holsbybrunn, 574 53 Vetlanda
Föreståndare: Carina Andrén, 0767716445
Placeringsansv: Nadia Edborg, 0767716445
Platsantal: 6st
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: 13-17 år pojkar o flickor som vistas i olämpliga miljöer som har begått enstaka brott, provat att ta droger eller har ett hotfullt beteende.
Även barn med autism, ADHD,

Behandlingsinnehåll: Miljöterapi,KBT,ART,BBIC,MI

Geografi: Huset ger en hemlik miljö och är vackert belägen i ett villaområde i ett litet samhälle.Huset består av 7 rum och kök ,samlings rum / Tv rum, badrum, Aktivitet rum.
Det finns en stor trädgård med vacker miljö och det ligger i direkt anknytning till samhällets olika utbud.

Huvudman: Nadia Edborg Nqila

Org nr: 556725-8461

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placerings ansvarig

Språk: Svenska, Norska, Danska, Arabiska, Engelska, Tyska, Swahili m.fl.

Övriga upplysningar: Personalgruppen består av en Verksamhets Chef , Föreståndare, Socionomer, Personliga assistenter, Undersköterskor, Socialpedagoger.

Art-instruktörer m.fl .

Vi har 20 års erfarenhet i arbetet med barn och ungdomar på hvb hem, SiS institutioner , fritidsgårdar, skolor.

"Hvbhögaberg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO