Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Kvarntorphemmet

Tfn: 070-790 63 93

Besöksadress: Kvarntorp 7, Nässjö
Postadress: Kvarntorp 7, 571 95 NÄSSJÖ
Föreståndare: 070-754 15 24
Placeringsansv: Benny EK, 070-754 15 24
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Inriktning
Kvarntorphemmet bedriver stöd och trygghetsboende för ungdomar i åldern 16-20 år.
Kvarntorphemmet är ett stödboende för ungdomar som behöver individuell stödinsats i form av ADL.
Allt är individuellt, ungdomarna bör gå i skola, arbeta, praktisera eller annan relevant daglig sysselsättning.
Målsättning är att ungdomarna ska vara delaktiga i utvecklingen mot ett självständigt liv.

Stödboendet riktar sig till de ungdomar som behöver stöd och hjälp innan de slussa ut i samhället.
Kvarntorphemmet bedrivs i vanlig hemmiljö där ungdomarna får stöttning och vägledning i vardagen.
Vi inriktar oss mot arbete och skolgång med aktivt fritidsintresse efter varje enskild individs förmåga.
På Kvarntorphemmet är varje stödinsats individuell.
Stödinsatser varierar efter behov.

Vi som driver Kvarntorphemmet har tillsammans över 100 års erfarenhet av arbete med unga och vuxna inom vård, omsorg, behandling och psykiatri.

För oss är det viktigt att besitta förmågor som flexibilitet, empati och att vara serviceminded där individen alltid står i centrum.

Vi är ett kostnadseffektivt alternativ.
Har goda referenser.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar efter ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där vi starkt prioriterar tillgänglighet vilket är viktig för varje enskild individ.
Vi tar tillvara på alla möjligheter som finns att tillgå inom det vi har att erbjuda.
Målsättning är att vägleda och stötta ungdomarna i riktning mot ett välmående och självständigt liv.
Med ett salutogent perspektiv och kognitiv hanterbarhet motiverar vi den unge att upptäcka och förstå sammanhang som leder till välmående och självständighet.
Inriktning och fokus ligger på arbete, praktik och skolgång med aktivt fritidsintresse efter den unges förmåga och intresse.
I vårt arbetssätt utgår vi från varje ungdoms behov i stöttning av rutiner och förhållningssätt där personal är tillgängliga dygnet runt i en trygg boende/hemmiljö

Personalen på Kvarntorphemmet har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.
Personalgruppen består av Beteendevetare med inriktning psykologi och pedagogik, socionom, socialpedagog och behandlingspedagoger.
Inom personalgruppen finns spetskompetens bestående av NP, TEACCH, KAT-KIT, missbruk, ÅP, Ångesthantering

ADL
BBIC
IBIC
MI
ART
KBT
TMO
Enskilda samtal

Geografi: Nässjö, Jönköpingslän

Huvudman: Kvarntorphemmet Nässjö AB

Org nr: 559048-0827

Upptagningsområde: Hela landet men närhetsprincipen är rådande

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till placeringsansvarig via socialtjänsten

Språk: Svenska, Engelska, Franska, Marockanska/Arabiska
Tolk vid behov

Övriga upplysningar: Personalen på Kvarntorphemmet har många års erfarenhet av vård, behandling, psykiatri samt omsorg.
Personalgruppen består av Beteendevetare med inriktning psykologi och pedagogik, socionom, socialpedagog och behandlingspedagoger.
Inom personalgruppen finns spetskompetens bestående av NP, TEACCH, KAT-KIT, missbruk, ÅP, Ångesthantering

"Kvarntorphemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO