Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Aspeland i Hultsfred

Tfn: 0723204161

Besöksadress: Gränsgatan 21, 577 32 Hultsfred
Postadress: Gränsgatan 21, 577 32 HULTSFRED
Föreståndare: Eva Kessén, 072-320 4161
Placeringsansv: se ovan, se ovan
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamkommande barn från 13 år - 22 år som söker asyl eller har permanent uppehållstillstånd.

Behandlingsinnehåll: Basen för verksamheten är att ge barnen en trygg plattform att utgå ifrån som nyanländ i Sverige. Målet är att skapa en god grund för barnens personliga utveckling, utbildning, integration, inkludering och delaktighet i samhället.

Personalen har en viktig roll för att etablera och tillgodose behov av omsorg och trygghet hos barnen. I boendet har varje barn sin mentor som företräder sitt barns intressen och fungerar som spindel i nätverket runt sin elev.

Tidigare händelser och resan till Sverige kan ha inneburit upplevelser av traumatiska händelser som påverkar barnet och att vänta på besked om PUT kan vara påfrestande.

Förutsägbarhet i tillvaron skapas bl.a. genom att tydliggöra vardagen med scheman, ge påminnelser och att förbereda inför olika händelser. Verksamheten stödjer barnets kontakt med landsmän, vänner och familj och övriga personer i nätverket.

Geografi: HVB Aspeland Gränsgatan 21, Hultsfred, Kalmar län - ensamkommande pojkar och flickor från 13-17 år
HVB Lyckan, Storgatan 26, Hultsfred, Kalmar län - ensamkommande pojkar och flickor från 16-22 år

Huvudman: Eleva AB

Org nr: 556910-8797

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakt, utbyte av info. Snabb handläggning. Vi hämtar efter anvisning och undertecknat placeringsavtal.

Övriga upplysningar: Personalen i verksamheten har behandlingsassistentutbildning, behandlingspedagogutbildning, integrationspedagogutbildning, socionom, socialpedagog eller liknande. Personalen har minst ett års erfarenhet.
Verksamheten anlitar konsult i form av psykiatrisjuksköterska och kommer att ha tillgång till läkare och psykolog. Personalen kommer att få handledning av socionom med handledarutbildning ca. en gång/månad.
Personalen får kompetensutveckling ex. lågaffektivt bemötande och konflikthantering, inblick i andra kulturer, religion, modeller som "Hitta rätt".

"HVB Aspeland i Hultsfred" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO