Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Hvb Sydost

Tfn: 0708933455

Besöksadress: Storgatan 66, Bergkvara
Postadress: Strömgatan 2, 39232 Kalmar
Föreståndare: Carina Nygren, 0708933455
Placeringsansv: Carina Nygren, 0708933455
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Målgruppen är pojkar 15 till och med 20 år med psykosocial problematik, beteendeproblematik, normbrytande/destruktiva beteenden, missbruk (främst cannabis och alkohol) relationsproblematik och social isolering.

Behandlingsinnehåll: För oss är bra och positiv förändring en kombination av många faktorer. Varje människa är unik och vi arbetar således med individuella genomförandeplaner som gemensamt med ungdom, nätverk och socialförvaltning görs utifrån vårdplanen. Det lösningsfokuserade förhållningssättet genomsyrar allt vi gör och relationen/alliansen med ungdomen är en avgörande faktor.

Det lösningsfokuserade arbetssättet innebär att i så stor utsträckning som möjligt ge förstärkning av fungerande faktorer hos ungdomen i alla sammanhang och möten i vardagen.
Grunden hos oss är en väl strukturerad boendemiljö, där miljön blir ett aktivt och positivt inslag i ungdomens vistelse. Det bygger på ett veckoschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att handla, laga mat, mm.

Verksamheten utgår från ungdomens egna individuella situation och personliga förutsättningar. Kontaktperson utses i samband med placeringen och följer ungdomen genom hela tiden hos oss.

Tillsammans upprättas en strukturerad planering med ett tydligt schema. Här kommer inslag av daglig sysselsättning, aktiv fritid, lösningsfokuserade samtal att ingå och vi kan även erbjuda KBT terapi, MI, kriminalitet som livsstil och övriga behandlande inslag om behov finns.

Målsättningen är att i all planering alltid involvera och motivera ungdomen till aktivt deltagande genom att själva tillsammans med kontaktpersonen aktivt formulera mål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och till en lyckad förändringsprocess.

Vi har återkommande utvärdering och uppföljningssamtal med ungdomen där möjlighet ges till att uttrycka hur situationen upplevs och hur det känns kring uppsatta mål och möjligheten till att lyckas.

Geografi: Hvb Sydost ligger i Bergkvara. Cirka fem mil till både Kalmar och Karlskrona.

Huvudman: AB HVB Sydost

Org nr: 559075-0153

Upptagningsområde: Vårt upptagningsområde är hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Kontakt med placeringsansvarig som sedan tar upp ärendet/klienten i personalgrupp. Studiebesök är önskvärt men annars har vi hämtservice ifall verksamheten bedömer vår insats som lämplig.

Språk: Arabiska, Engelska, Grekiska mfl
Hör gärna av er om det finns några frågor.

Övriga upplysningar: Hämtservice, körsskolelärare, tillgång till psykiatriska utredningar.

"AB Hvb Sydost" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO