Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekekullen HVB Villa Ed

Besöksadress: Uknavägen 15, Edsbruk
Postadress: Uknavägen 15, 59098 Edsbruk
Föreståndare: Jenny Ringberg, 073-1559504
Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0708 166 379
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor och pojkar 11-15 år.

Behandlingsinnehåll: Villa Ed är en av Ekekullen utredning och behandlingshems enheter och vänder sig till målgruppen flickor och pojkar 11-15 år. Verksamheten är belägen i Edsbruk ca 4 mil norr om Västervik.

Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begå brott, har ett hotfullt beteende och/eller har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsmetoderna grundas i evidensbaserad metod och utgår från kognitiv beteendeterapi, MI och lågaffektivt bemötande. För oss är det viktigt att det finns en tanke med och en evidens i det vi gör, i allt från vår syn på människan till vårt bemötande och våra behandlingsinsatser.

Medarbetare på Villa Ed är utbildade i och har gedigen erfarenhet av att arbeta med behandlingsarbete och människor i utsatta situationer. Samtliga medarbetare är utbildade i KBT, MI och lågaffektivt bemötande och får regelbunden kompetensutveckling. I personalgruppen finns spetskompetens inom neuropsykiatriska diagnoser, inom metoder så som rePULSE, barnsamtal och återfallsprevention.

Det som skiljer Villa Ed från Ekekullens andra verksamheter är åldern på barnen som vi tar emot. Vi tar emot en lägre åldersgrupp än Ekekullens andra enheter vilket gör att till exempel 13 åringar inte behöver bo med 17 åringar. Vi gör individuella prövningar vid varje förfrågan och strävar efter att ha ett ålderspann på som högst 3 år mellan det yngsta och äldsta barnet. Hos oss så placeras barn med andra barn.

Vi tar emot placeringar från hela landet och kan hämta barnet i samband med placering.


Kvalitet.
Inom Ekekullens organisation finns spetskompetens så som psykolog, terapeuter, läkare och sjuksköterska som Villa Ed kan tillgå. Vi arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar och har inom organisationen kvalitetschef, utvecklingschef och metodutvecklare. Ekekullen har som mål att erbjuda utredning och behandling av högsta kvalitet. Vi har uppföljningstekniker för att följa upp resultaten och som ligger till grund i vårt kvalitetsarbete.

Geografi: Edsbruk, Västervik.

Upptagningsområde: Hela landet.

"Ekekullen HVB Villa Ed" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor