Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida HVB Villa Ed

Postadress: Uknavägen 15, 59474 Edsbruk

Målgrupp: Flickor och pojkar 11-15 år.

Geografiskt läge: Edsbruk, Västervik.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Pojkar och flickor