HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Marieborgsgården

Postadress: Albert Tengers väg 64, 593 35 VÄSTERVIK

Målgrupp: Killar i åldern 16-21 år med relations-, social problematik, missbruk, kriminalitet, DAMP och ADHD var och ett för sig eller kombinationer av dessa.
Tar emot placeringar under formerna SoL, LVU, § 34, kontraktsvård.

Geografiskt läge: Västervik.

Övriga upplysningar: Skola/arbete
När eleven är mogen kopplar vi på skola, praktik och/eller arbete, allt efter elevens förmåga och fas i behandlingen.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar