Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

JN Care AB - Alvstrandsgården HVB

Tfn: 0920-220900
Fax: 0920-220949

Besöksadress: BODEN
Postadress: Edestrandsvägen 4, 960 24 BODEN
Föreståndare: Anna Poggats, 076-200 76 71
Placeringsansv: Daniel Nilsson, 072-589 60 60
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: JN Care AB har 14 behandlingsplatser på boendet i Harads för ungdomar mellan 14-18 år.
Alltid vaken natt och en hög personaltäthet.
Vi kan även i samverkan med psykiatriker och psykolog erbjuda neuropsykiatriska utredningar.

Vi arbetar KBT inriktat.

Vår behandlingspersonal består av socialpedagoger, beteendevetare samt behandlingsassistenter.

Vår personal har utbildningar inom:
REPULSE, MI, ADAD, KRIM, CRA, ÅP, HAP lösningsfokuserat arbetssätt, positivt föräldraskap, konflikthantering, utredning.Vår personal har även utbildning inom:
Psykiatri, psykologi, socialpsykologi, neuropsykiatriska funktionshinder, socioemotionella störningar och neurologiska funktionshinder.

Vår personal har arbetslivserfarenhet inom:
Psykiatri, missbruksvård, Polis, öppenvård, SIS, HVB, utredning, familjehem, kontaktmanskap, God man, ensamkommande ungdomar, självskadebeteende, hedersrelaterad problematik,skola, personlig assistans.

Alvstrandsgården har psykiatriker och psykolog/psykoterapeut samt sjuksköterska knutna till verksamheten på konsultbasis. Ungdomar som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning kan därför få den under sin placeringstid på Alvstrandsgården kostnadsfritt.

Vår personal har kontinuerlig handledning av både psykiatriker och psykolog/psykoterapeut.

JN Care AB har även tillstånd av IVO för att bedriva riktade behandlingsinsatser i öppenvård.

Behandlingsinnehåll: MI, ÅP, CRA, REPULSE, social färdighetsträning samt programmen KBT vid ADHD och kriminalitet som livsstil. Du kan läsa mer om vårt behandlingsinnehåll på vår hemsida www.jncare.se

KBT genom våra inhyrda konsulter.

Geografi: Harads (Bodens kommun)

Huvudman: JN Care AB

Org nr: 556902-5314

Upptagningsområde: Hela landet.
Kostnadsfri hämtningsservice i hela landet, på plats inom 24 timmar!

Inskrivningsförfarande: För platsförfrågan:

Anna Poggats
076 200 76 71
0920-220900

Placeringsjour: (0920-220900 Tonval 1)

Språk: Arabiska, Persiska, Dari, Engelska, Spanska,

"JN Care AB - Alvstrandsgården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Incest
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO