Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Holmens HvB

Tfn: 0702054483

Besöksadress: Holmenvägen 27, Kalix- Nyborg
Postadress: Holmenvägen 27, 95250 Kalix-Nyborg
Föreståndare: Tomas Lindqvist, 0702054483
Placeringsansv: Mikael Linterius, 0702054483
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi är ett HVB hem med 15 års erfarenhet som tar emot ungdomar med psykosocial problematik. Vi eftersträvar att våra ungdomar ska känna trygghet, gemenskap och känslan av sammanhang. Vi har totalt 7 platser och tar emot både pojkar och flickor i åldern 12-19 år.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen, som är individuellt anpassad för varje ungdom grundar sig på KBT, MI och Lösningsfokuserat arbetssätt. Vårt mål är att bryta desktruktivt beteende, och motivera ungdomen till att förändra sig/ sitt liv. Att ge varje ungdom möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna resurser och förutsättningar.


Våra medarbetare består av Socialpedagoger, Behandlingsassistenter med lång erfarenhet och som har utbildning inom KBT, MI och Lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har handledning kontinuerligt.

Geografi: 8 km från Kalix.

Huvudman: Holmens HvB

Org nr: 556661-4466

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska. Tolk anlitas vid behov.

Övriga upplysningar: Vi erbjuder alla ungdomar att ta skoterförarbevis. Vi övningskör med de ungdomar som vill ta körkort. Vi gör ofta utflykter tillsammans allt från skoterturer, slalomresor och båtutflykter i vår fina skärgård.

Länk till hemsida www.holmen27.nu

"Holmens HvB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Utåtagerande beteende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO