HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

JN Care AB - Alvstrandsgården HVB

Tfn: 0920-22 09 00

Postadress: Smultronstigen 4, 961 48 BODEN

Målgrupp: JN Care AB har 10 behandlingsplatser för ungdomar mellan 14-18 år på behandlingshemmet i Sävast . Vi har alltid vaken natt och en hög personaltäthet. Vi tar i dagsläget endast emot pojkar.

Geografiskt läge: Sävast (Bodens kommun)

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor