Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

JN Care AB - Alvstrandsgården HVB

Tfn: 0920-22 09 00
Fax: 0920-22 09 49

Besöksadress: Sävast
Postadress: Smultronstigen 4, 961 48 BODEN
Föreståndare: Anna Poggats, 076-200 76 71
Placeringsansv: Daniel Nilsson, 072-589 60 60
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: JN Care AB har 10 behandlingsplatser för ungdomar mellan 14-18 år på behandlingshemmet i Sävast . Vi har alltid vaken natt och en hög personaltäthet. Vi tar i dagsläget endast emot pojkar. Vår målgrupp är ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, till exempel missbruk. kriminalitet, utagerande beteende och psykisk ohälsa. Vi arbetar enligt lågaffektivt bemötande och MI.

Vårt behandlingsteam består av beteendevetare, socionomer, socialpedagoger och behandlingsassistenter. Vår personal har utbildningar inom Krim-programmet, CRA, ÅP, HAP, MI, ADAD, rePULSE, lösningsfokuserat arbetssätt, positivt föräldraskap, konflikthantering och utredning. Vi har även kompetens inom psykiatri, psykologi, socialpsykologi, neuropsykiatriska funktionshinder, socioemotionella störningar och neurologiska funktionshinder. Vår personal har arbetslivserfarenhet inom psykiatri, missbruksvård, öppenvård, SIS, HVB, utredning, familjehem, kontaktmanskap, godmanskap, ensamkommande ungdomar, självskadebeteende, hedersrelaterad problematik och skola.

Alvstrandsgården HVB har psykiatriker och psykolog/psykoterapeut samt sjuksköterska knutna till verksamheten på konsultbasis. Ungdomar som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning kan därför få den genomförd under sin placering hos oss.

Vår personal har kontinuerlig handledning av psykolog/psykoterapeut.

JN Care AB har även tillstånd av IVO för att bedriva riktade behandlingsinsatser i öppenvård.

Behandlingsinnehåll: MI, ÅP, CRA, rePULSE, HAP, social färdighetsträning samt programmen KBT vid ADHD och Kriminalitet som livsstil. Du kan läsa mer om vårt behandlingsinnehåll på vår hemsida www.jncare.se

KBT genom våra inhyrda konsulter.

Geografi: Sävast (Bodens kommun)

Huvudman: JN Care AB

Org nr: 556902-5314

Upptagningsområde: Hela landet.
Kostnadsfri hämtningsservice i hela landet, på plats inom 24 timmar!

Inskrivningsförfarande: För platsförfrågan:

Anna Poggats
076-200 76 71
0920-22 09 00

Placeringsjour: (0920-220900 Tonval 1)

Språk: Arabiska, Persiska, Dari, Engelska

"JN Care AB - Alvstrandsgården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO