Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Jasmine hvb

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Villa Jasmine är ett HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar (pojkar) mellan 14-19 år.

Behandlingsinnehåll: I Villa Jasmine arbetar vi systematiskt med barnets samtliga behovsområden enligt BBIC.
Boendet utgör en stabil miljö genom en strukturerad vardag med trygga vuxna som jobbar där.
Viktigt för oss är att ta hänsyn till barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet i vardagen.
Verksamheten genomsyras av ett salutogent bemötande, där positiva egenskaper lyfts fram och goda relationer står i fokus, så att barnet/ungdomen hittar sin identitet i det nya hemlandet.

Geografi: Villa Jasmine erbjuder ett boende i en hemliknande miljö med 10 platser.
Boendet ligger i centrala Örebro, nära skolor och Örebro City.

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Språk: Vår personal har god språk- och kulturkompetens.
Hos oss arbetar personal som behärskar bland annat Dari, Somaliska, Arabiska och Kurdiska (Sorani).

Övriga upplysningar: Vi har trygg, stabil och engagerad personal som möter ungdomarna med värme och omtanke. Personalgruppen har en bred kompetens med pedagoger och socialarbetare, flera med MI-utbildning och som är vana att arbeta med målgruppen ensamkommande barn.

Vi har utarbetat tydliga förhållningssätt och regler när det gäller vardagsrutiner, ungdomarnas relationer och utveckling. Vi stärker det ungdomarna är bra på och hjälper dem med sina svårigheter. Vi har erfarenhet av att komma tillrätta med ungdomarnas problemområden, exempelvis: Psykisk och fysisk ohälsa, utåtagerande beteende, hot om våld och oro för framtiden. Personalen använder ett lågaffektivt bemötande och är duktiga på att reda ut konflikter och bemöta starka känslor.

Hos oss har varje ungdom en kontaktperson, som på ett särskilt sätt möter ungdomen personligt och ser till ungdomens livssituation i dess helhet. Kontaktpersonen vägleder och stödjer ungdomen i sin vardag.

"Villa Jasmine hvb" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Läkemedelsberoende
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO