Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jordnära Omsorg AB

Mobil: 070-550 92 07
Tfn: 010-510 91 00
Fax: 010-510 91 09

Besöksadress: Söderköping
Postadress: Ringvägen 40a, 614 31 Söderköping
Föreståndare: Föreståndare Björkvik26/Alvvillan; Maria E Andersson, Maria E Andersson 010-510 91 01
Placeringsansv: Niclas Andersson, 010-510 91 05
Platsantal: 6+9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Björkvik 26, 6 platser

På Björkvik26 välkomnas pojkar och unga män från 15 t.o.m.18 år med missbruks- och beroende problem, utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende. Beteendena orsakar också problem att klara skola eller arbete. Pojkarna/de unga männen kan ha sekundära problem såsom ADHD eller beteenden med autistiska drag.

Alvvillan, 9 platser

Flickor från 15 t.o.m18 år. De yngre flickorna kan ha föräldrar som brister / eller har brustit i omsorg eller kan ha föräldrar med dysfunktionellt beteende. Respektive flicka har hamnat i konflikt med familjen och föräldrarna har svårt att sätta gränser för flickan eller ha förlorat kontrollen över flickan och hennes situation. Flickan har börjat vagabondera och har hög frånvaro i skolan. Verksamheten vänder sig till unga kvinnor där socialtjänsten har en oro för att den unga kvinnan vagabonderar, drar sig till kretsar där det finns alkohol eller droger och kan ha provat själv.
Hon har svårt att sätta gränser mot kamrater och riskerar att bli utnyttjad och hon klarar inte att upprätthålla studier eller arbete eller eget boende. Hon kan, efter att ha vuxit upp i familjer där föräldrarna brustit i omsorg, ha svårt att tillgodose sina egna grundläggande behov.


Avdelning Smedjan Familj 10, 6 platser (2 familjer)

Två familjer(6 platser) med barn från 8-12 år för social utredning där kontakten mellan föräldrar och barn är dysfunktionell och föräldrarna brister i omsorg.

Behandlingsinnehåll: .
KBT och lösningsfokuserat arbetssätt
12-stegsinspirerad missbruksvård
MI
Kriminalitet som livsstil
Enskilda samtal
Strukturerat veckoschema
Skolgång
Natur och djur i vården
Strukturerat arbete med familj

Geografi: .
De olika avdelningarna är belägna i Söderköpings Kommun med ca: 2,5 mil till Norrköping och 3,5 mil till Linköping

Huvudman: Jordnära Omsorg AB

Org nr: 559043-0939

Upptagningsområde: .
Hela Sverige men närhetsprincipen är rådande.
Ramavtal UH-2017-254
Linköpings kommun
Norrköpings Kommun
Mjölby Kommun
Söderköpings Kommun
Finspångs Kommun
Kinda Kommun


Ramavtal HVB-13
Arboga
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Kungsör
Köping
Laxå
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lekeberg
Surahammar
Nora
Örebro

Ramavtal NBGK2020/0305
Norberg

Ramavtal IFN2018/00138-8.1.3
Västerås

Inskrivningsförfarande: .
Inskrivning via socialtjänsten

Språk: .
Engelska

"Jordnära Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
BBIC
ESL
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO