HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jordnära Omsorg AB

Mobil: 070-550 92 07
Tfn: 010-510 91 00
Fax: 010-510 91 09

Besöksadress: Söderköping
Postadress: Ringvägen 40a, 614 31 Söderköping
Föreståndare: Föreståndare Björkvik26/Alvvillan; Maria E Andersson, Maria E Andersson 010-510 91 01
Placeringsansv: Anna-Karin Bergström, 070-2209404
Platsantal: 6+9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Björkvik 26, 6 platser

På Björkvik26 välkomnas pojkar och unga män från 15 t.o.m.18 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik som kan ta sig i uttryck i självdestruktivt beteende, koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll, samspelssvårigheter, även riskbruk avseende missbruk och kriminalitet. Beteendena orsakar problem att klara skola eller arbete.

Alvvillan, 9 platser

Till Alvvillan välkomnas flickor från 15 t.o.m18 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Flickor som varit utsatta för traumatiska upplevelser som tar sig i uttryck i självdestruktivt beteende, låg självkänsla och som hindrar en fungerande vardag. Flickan kan ha börjat vagabondera och har hög frånvaro i skolan.

Behandlingsinnehåll: Integrerad samtalsmetodik.
KBT
MI
Lågaffektivt bemötande
Individuella samtal
Strukturerat veckoschema
Stöd i studier och skolgång
Möjlighet till arbetsträning
Friskvård
Skapande verksamhet
Föräldraintegrerat arbete ( FIA)
Nätverksarbete

Geografi: .
De olika avdelningarna är belägna i Söderköpings Kommun med ca: 2,5 mil till Norrköping och 3,5 mil till Linköping

Huvudman: Jordnära Omsorg AB

Org nr: 559043-0939

Upptagningsområde: .
Hela Sverige men närhetsprincipen är rådande.
Ramavtal UH-2017-254
Linköpings kommun
Norrköpings Kommun
Mjölby Kommun
Söderköpings Kommun
Finspångs Kommun
Kinda Kommun


Ramavtal HVB-13
Arboga
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Kungsör
Köping
Laxå
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lekeberg
Surahammar
Nora
Örebro

Ramavtal NBGK2020/0305
Norberg

Ramavtal IFN2018/00138-8.1.3
Västerås

Inskrivningsförfarande: .
Inskrivning via socialtjänsten

Språk: .
Engelska

"Jordnära Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
ESL
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO