HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Artaban HVB

Tfn: 0725 25 04 00

Besöksadress: Särstad 3, VIKBOLANDET
Postadress: Särstad 3, SE-610 29 VIKBOLANDET
Föreståndare: Jan Maarten Robjin
Platsantal: 5
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vi utgår ifrån individens behov och att barnet, ungdomen är expert på vad som kan skapa förändring i deras liv. De får själva uttrycka vad som upplevs som stöd och vara med och skapa lösningar tillsammans med våra medarbetare. Utöver individens kunskap bidrar vi med vår professionella kompetens, trygghet och en familjenära verksamhet.
Vi jobbar anknytningsbaserat för att skapa en säker grund för barnen genom att de får bli en del av Artaban. När barnen känner delaktighet kan vi skapa en relation- utan relation finns det ingen behandlingsmöjlighet. Vi möter barn och ungdom utifrån deras individuella behov för att de ska få möjlighet att bli dem de egentligen är.

“Att vara annorlunda handlar inte om att ändra sig själv utan att känna sig själv tillräckligt för att inte vilja vara någon annan”

Det som främst kännetecknar Artaban är vårt sätt att arbeta med barn och ungdom ur ett familjeperspektiv. Vi vill ge gåvan av trygghet, delaktighet och harmoni till de barn som landar hos oss. Vi vet att både vuxna och barn är lika viktiga delar i att skapa något tillsammans.
Våra medarbetare har en sammantagen hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med barn, ungdom, familj och det sociala nätverket. Medarbetarna är utbildade inom och arbetar dagligen med:
- Social behandlingpedagogik
- ART
- KBT-terapi
- Traumafokuserad behandling enligt NCTSN

Dokumentation och insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum. Vi jobbar i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Vi har även ett nära samarbete med PsykiatriPartners och BUP.

Geografi: Artaban ligger i vacker, naturnära miljö på Vikbolandet med närhet till vandringsleder, skog och sjöar. I vår verksamhet använder vi oss av individanpassade aktiviteter som utomhuslek, sport, fiske, kreativt skapande, friluftsliv och mycket mera. Det finns även ett lek- och hobbyrum med möjlighet till flera aktiviteter samt tempererad utomhuspool.
Det bor även medarbetare inom verksamhetens område vilket ger ökad trygghet för barn, ungdom och medarbetare.

Huvudman: Artaban Kommanditbolag

Org nr: 969739-2778

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker genom förfrågan.
Vi besöker gärna ungdomen i nuvarande boende för att skapa oss en förståelse för ungdomens behov. Därefter bokar vi in, genomför och utvärderar ett studiebesök på vårt boende, där både vi och ungdomen får möjlighet att bedöma möjligheterna.

“I vår verksamhet är det inte ett barn som placeras,
det är en familjemedlem som välkomnas”.

Övriga upplysningar: Harmoni- Trygghet- Anknytning

När vi startar processen att ta emot ett barn eller ungdom i vår verksamhet så frågar vi oss först vad just den här individen behöver. Vi utforskar de behov som finns och som kommer att finnas i framtiden och matchar ihop behov mot de resurser som finns i vår verksamhet. Vi vill ge barn och ungdom en möjlighet till positiv förändring och öka individens insikt om att de kan skapa sina egna liv. Tillsammans med barnet, ungdomen och berörda parter sätter vi därför upp tydliga, nåbara mål för individen utifrån vad som fungerat bra och vad som behöver förändras.

Våra steg på vägen…
- Öppen och ärlig kommunikation.
- Behandla varandra med respekt.
- Vi hjälper varandra.
- Vi lär oss av våra misstag.
- Lek, skratt och glädje ger mer harmoni.
- Alla är lika mycket värda.
- Vi säger förlåt.
- Vi tar ansvar.

I Artabans verksamhet skapar vi en helhet tillsammans, där alla är lika viktiga och värdefulla. Därför är en del av vår behandlingsplan att alla, både vuxna och barn ska få en ökad medvetenheten om vad de sänder ut i form av ord, handling och energi. Vi erbjuder en stabil grund där varje individ får ta sitt ansvar. Det skapar en trygg miljö där alla har möjlighet att växa tillsammans.

"Artaban HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Mindfulness
Trauma
Yoga
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO