Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab individ och familj

Tfn: 0708 86 47 04

Besöksadress: La cours gata 4, 252 31 Helsingborg
Postadress: La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg
Föreståndare: Helena Åkesson (Ollestad) , Henrik Prahl (Slättelynga gård), Stina Edvarsson (Kullabygdens DBT-hem)
Placeringsansv: 0708 86 47 04
Platsantal: 61
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Friab Individ & familj arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring. Friab grundades år 2001 och är idag verksamt på ett stort antal platser runt om i Sverige inom HVB-hem, DBT-hem, boendestöd, familjevård, öppenvård, stödboende, korttidsboende och LSS.

Inom HVB och stödboende kan vi erbjuda följande enheter:
- Ollestad (HVB) har 17 platser till män över 18 år, enheten finns i Ullared, Hallands län.

- Slättelynga gård (HVB) har 7 platser till pojkar mellan 14 och 18 år, geografiskt beläget i Getinge, Hallands län.

- Kullabygdens DBT-hem (HVB och Stödboende) består av tre enheter med 25 platser i HVB och 12 platser i Stödboende. Hulta gårds och Mahults målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år. Hulta gård och Villa Lerhamn är geografiskt belägen i Höganäs kommun medan Mahult finns i Halmstads kommun.

Behandlingsinnehåll: Ollestad:
Ollestad är ett behandlingshem med specialistkompetens som vänder sig till vuxna män med psykiatriskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder oftast i kombination med en missbruksproblematik eller kriminalitet. Vi har 17 platser där vi kan ta emot personer för vård enligt SoL, P34, P56 eller LPT/LRV/LVM under permission. Vi erbjuder en utvecklande miljö där den enskildes behov och önskemål sätt i fokus. Vårt stöd utgår från individens personliga förutsättningar och utförs av engagerad personal dygnet runt. Genom hög kompetens inom KBT, DBT, missbruksvård, och neuropsykiatri, arbetar vi med målinriktad behandling, rehabilitering och utredning för en hållbar återanpassning till samhället.

Slättelynga gård:
På Slättelynga gård tar vi emot pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden. Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de tidigare befunnit sig i.

Kullabygdens DBT-hem:
Kullabygdens DBT-hem består av tre enheter: Hulta gård, Villa Lerhamn och Mahult. Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stödja och behandla ungdomarna dygnet runt. Enheternas primära behandlingsmetod är dialektisk beteendeterapi som kombineras i individualterapi samt färdighetsträning på gruppnivå. Utöver DBT-behandlingen har vi stort fokus på att träna alla de färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv efter avslutad behandling. Hulta gårds och Mahults målgrupp är flickor i åldern 16-20 år medan Villa Lerhamn tar emot placeringar i åldern 14-18 år.

Geografi: Ollestad: Ullared, Falkenbergs kommun
Slättelynga gård: Getinge, Falkenbergs kommun
Hulta gård: Mjöhult, Höganäs kommun
Villa Lerhamn: Nyhamnsläge, Höganäs kommun
Mahult: Simlångsdalen, Halmstad kommun

Huvudman: Friab individ & familj AB

Org nr: 556651-4336

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Friab individ och familj" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO