Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

VoB Amra/Vittskövlegården

Tfn: 044-331005

Besöksadress: Vittskövle torg 1, 29721 Degeberga
Postadress: 29721 Degeberga box78
Föreståndare: Jenny Tapper, 0736227562
Placeringsansv: Jenny Tapper, 0736227562
Platsantal: 10+10


Målgrupp: Målgruppen är ungdomar, pojkar och flickor med behov av behandlingsinsatser i heldygnsvård. Åldersspannet på Vittskövlegården är 14-17 år och på Amra 15-19 år.

Behandlingsinnehåll: Amras och Vittskövlegårdens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då det bor ungdomar på enheterna med olika behov samt utifrån olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Samtal och behandlingsinsatser i verksamheterna har en kognitiv beteendeterapeutisk grund. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett frekvent använt verktyg i en KBT-behandling är en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Det problematiska beteendet analyseras, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får samt vilken funktion beteendet fyller. Därefter planeras vad som behöver göras för att en ny inlärning ska komma till stånd.

Amra och Vittskövlegården har ett nära samarbete med skolorna i Kristianstad kommun för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar till en bra skolgång. Utgångspunkten för fritidsaktiviteter av olika slag är dels respektive uppdrag dels den unges behov och önskemål. Verksamheterna samverkar med olika insatser i kommunen som BUP och öppenvård.

Geografi: Amra finns i centrala Kristianstad medan Vittskövlegården ligger i Vittskövle, en by ca 2 mil söder om Kristianstad. Närmaste tätort är Degeberga. Kristianstad flygplats ligger 10 km från behandlingshemmet

Huvudman: VoB Syd AB

Upptagningsområde: Amra respektive Vittskövlegården är behandlingshem för tonåringar som drivs på entreprenad för Kristianstad kommun, enheterna tar även emot placeringar från andra kommuner.

"VoB Amra/Vittskövlegården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Pojkar och flickor