Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Anton HVB

Tfn: 0700001800

Besöksadress: Furubodavägen 247, Åhus
Postadress: Sjövägen 27, 29145 Kristianstad
Föreståndare: Thobias Björnlund, 0763062615
Placeringsansv: Annette Boije, 0700001800
Platsantal: 6


Målgrupp: Vår​ ​målgrupp​​ ​är​ ​barn​ ​i​ ​åldersgruppen​ ​13-17​ ​år​ ​med​ ​en​ ​psykosocial-​ ​och beteendeproblematik.​ ​Det kan handla om svårigheter relaterat till konsekvenstänk, frustrationstolerans,
impulskontroll, överaktivitet eller passivitet, svårigheter i att hantera sociala kontakter samt sociala färdighetsbrister. De​ ​har​ ​haft​ ​det​ ​tufft​ ​i​ ​skolan​ ​och​ ​i​ ​hemmiljö​ ​med​ ​sin​ ​relation​ ​med vuxna​ ​och​ ​kompisar.​ ​Vår​ ​målgrupp​ ​upplevs​ ​otrygga​ ​i​ ​sin​ ​identitet​ ​och​ ​i​ ​relation​ ​till​ ​andra.​ ​De har​ ​ofta​ ​en​ ​diagnos​ ​inom​ ​neuropsykiatri​ ​eller​ ​annan​ ​psykiatrisk​ ​diagnos.

Behandlingsinnehåll: Miljön:
Vi har valt att placera vårt HVB på en vacker plats vid kusten med närhet till natur och många upplevelser. Vi tror att vår målgrupp är i behov av en miljö som stimulerar till förändring och livsglädje. På området Furuboda, där vårt HVB är beläget finns tillgång till simhall, idrottshall och många olika aktiviteter.

Metoder:
Anton HVB använder sig av metoder såsom RePulse, Connect och MI.

RePulse är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Connect bygger på anknytningsteori. I programmet tränas, först och främst, personal att se vilka behov som ligger bakom ett beteende och ökar därmed förutsättningarna för personal att kunna möta de underläggande behov som barn med otryggt anknytningsmönster ofta har svårt att uttrycka på ett sätt som gynnar dem. Vår målgrupp har problem med känsloreglering och mentaliseringsförmåga. När personal bemöter dem på ett sätt som erbjuder utvecklande av tillit och hjälp med känsloreglering läggs en plattform för vidare utveckling. Detta görs löpande i vardagen och i de situationer som naturligt uppstår varvat med samtal.

MI används av all personal i verksamheten med syftet att motivera och stärka individen till utveckling.

Skolan:
Vi har en nära samverkan med våra Antonskolor, (se mer under specialinfo). På Furuboda har vi också tillgång till små grupprum där vi kan studera och arbeta med läxor. Vi tror att skolan är en friskfaktor för de boende och kommer därför lägga stor tyngd vid att den unges skolgång fungerar.

Personal:
Vår personal är handplockade utifrån sin kompetens med utbildning, erfarenheter och intressen. Teamet har en bred kompetens och mycket engagemang. Teamets bemötande av de boende och deras kompetens i våra metoder tror vi är helt avgörande för en bra behandling och kommer därför ge mycket tid för kompetensutveckling. Vi tror på kontaktmannaskapets betydelse och kommer att lägga mycket fokus på att skapa förtroende i den relationen mellan den unge och dennes kontaktperson.

Geografi: Anton​ ​HVB​ ​finns​ utanför Åhus, Kristianstad kommun,​ ​i​ ​vackra​ ​miljöer​ ​ett​ ​stenkast​ ​från​ ​havet.

Huvudman: Anton HVB AB

Org nr: 559117-3223

Upptagningsområde: Vi kan ta placeringar från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Placeringsansvarig nås på telnr 070 0001800 för förfrågan.

Övriga upplysningar: Anton HVB kan erbjuda skola och HVB i nära samverkan. Vårt HVB är startat utifrån moderbolaget Anton Utbildning som bedrivit grundskolor i Kristianstad i många år. Den unge och dess vårdnadshavare erbjuds, vid placering på Anton HVB, en lösning där den unge skrivs in som elev på en av våra Antonskolor. Detta möjliggör en nära samverkan mellan HVB och skola, vilket vi tror är en mycket stor vinst för den unge. Vi arbetar utifrån övertygelsen att skolan är en friskhetsfaktor och lägger stor tyngd vid att skolan skall fungera för våra boende på Anton HVB.

Antonskolorna är erfarna av elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter och har därför kompetens och resurser att möta varje elev utifrån deras unika behov. Skolorna har hög lärartäthet, lärare med kompetens i alla ämnen och arbetar efter ett medvetet specialpedagogiskt synsätt som gör att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. Antonskolorna kombinerar modern pedagogik med erkända etablerade inlärningsmetoder för att på bästa sätt kunna möta varje elevs enskilda behov.

Läs mer om Anton Utbildnings skolor www.antonutbildning.se

"Anton HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO