Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Akacia Skyddat boende

Föreståndare: 0700-806 811
Platsantal: 10+8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: MÅLGRUPP: Akacia skyddat boende tar emot flickor och unga kvinnor 14-19 år (upp till 20) som är, eller riskerar bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck och behöver skyddat boende med särskild kompetens för skydd, stöd och professionellt omhändertagande. Boendet har tio platser på HVB samt 8 platser i stödboende där man bor i lägenhet.
Vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning och transport. Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun.
Verksamheten är bemannad dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende. Vi har tillstånd från IVO.

Behandlingsinnehåll: BEHANDLINGSINNEHÅLL: På boendet arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterade kunskaper av arbete med barn som varit utsatta för trauma. Akacia arbetar med relationen i fokus och grunden i vårt arbete är trygghet och värme. I vardagen arbetar vi med samtal och övningar för att stärka ungdomen. Det är viktigt för oss att den som placerats på Akacia känner sig sedd och trygg. Vårt arbetssätt bygger på en tydlig hållandestruktur för att ungdomen ska våga lita på vuxna och lägga grunden för en stark självkänsla och ett starkare självförtroende. Ungdomen har kontaktperson och genomförandeplan under tiden hon bor hos oss. Akacia ligger i ett stort hus med goda möjligheter till olika aktiviteter. Vi har goda relationer med skola samt hälso- och sjukvård i närområdet.

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov kan Akacia erbjuda hämtning av ungdomen.

Övriga upplysningar: SÄKERHET & PLANERING: Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. Boendena har skalskydd men det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan utifrån vårdplan. Personalen kan vid behov genomföra kvalificerade risk- och hotbedömningar.

STÖD & AKTIVITETER: Vi planerar flera olika aktiviteter i veckan med teman såsom motion och kreativitet. Vi har även samtalsgrupper med teman anpassade till var ungdomarna befinner sig psykiskt. Alla aktiviteter syftar till att stärka ungdomen och ungdomens tro på sig själv och sina förmågor. Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag, hälsa, fysisk och psykisk träning och en början till att planera framtiden.

UTSLUSSNING
Vi erbjuder fullt utrustade stödlägenheter. Vid en placering har man regelbundet stöd från kontaktperson och personal på Akacia. Vi arbetar här efter en genomförandeplan som är skapad utifrån vårdplan.

"Akacia Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO