Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida HVB Billingeby

Tfn: 020-66 20 20

Postadress: Stationsvägen 18, 241 95 Billinge

Målgrupp: Målgruppen är pojkar och flickor 13-17 år med psykosocial problematik, kriminalitet och begynnande missbruk, relationsproblem, integrationsproblem och övrigt socialt nedbrytande beteende.

Övriga upplysningar: På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor