Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

GallayCare AB

Tfn: 040-22 99 88
Fax: 040-22 99 28

Besöksadress: Dalbyvägen 14 Arlöv
Postadress: Dalbyvägen 14, 232 34 Arlöv
Föreståndare: Samer Alhasani, 0763 29 86 61
Placeringsansv: Samer Alhasani, 0763 29 86 61
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: GallayCare är ett behandlingshem för unga pojkar och flickor mellan 14-19 år med följande problematik: droger, kriminalitet, utåtagerande, hotfullt beteende samt annat socialt och beteendemässigt problematik som skapar svårigheter för de unga att klara av att upprätthålla och genomföra exempelvis studier eller annan sysselsättning.

På GallayCare arbetar vi lösningsfokuserat med flexibla individuellt utformade insatser där vi utgår från socialtjänstens uppdrag och lägger stor vikt vid ungdomens delaktighet. Vår verksamhet bygger på evidensbaserade metoder för vård och behandling.

Behandlingsinnehåll: Utifrån ungdomens behov och förutsättningar inleds behandling enligt genomförandeplanen.
Metoder som används är RePulse, Pegasus, Come, Connect, ART, MI, TMO mm. All behandlande personal har kunskaper om samtliga metoder men vissa har utökande kompetenser och särskild utbildning inom metoden. I arbetsgruppen finns det även medarbetare utbildade i KBT samt psykoterapi.
Uppföljning av behandlingen sker löpande. Ibland uppstår under behandlingens gång ytterligare behov som kräver riktade insatser. Vi löser detta genom att sammankalla alla inblandade parter och arbetar fram ett samordnad individuell plan (SIP). Givetvis så erbjuder vi möjlighet för besök och umgänge med den egna familjen och vänner. Vi har då ett inrett övernattningsrum för detta ändamålet.

Geografi: Från boendet är det gångavstånd till busshållplats, tågstation, skolor samt sporthall. Tack vare det centrala läget har ungdomen som placeras på GallayCare bättre förutsättningar att ta sig till olika ställen samt utföra sina aktiviteter.

Huvudman: GallayCare

Org nr: 559042-6531

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: När vi får en förfrågan om att placera en ungdom på GallayCare inleds vårdkedjan med att ett eller flera samtal då en beskrivning av de behov som ungdomen har, ev. problematik som måste behandlas samt tidigare insatser och resultat. Utifrån det underlaget samlas GallayCares arbetsgrupp bestående av föreståndare, behandlare och assistenter. I arbetsgruppen går vi igenom ungdomens situation och behov för att diskutera hur vi med vår bakgrund och kompetens kan erbjuda ungdomen erforderlig stöd och hjälp för att klara sin förändringsprocess. Vi diskuterar då vilka metoder som skulle vara lämpliga samt vem/vilka av våra medarbetare som bäst är lämpade som kontaktperson åt ungdomen. Dessutom gör vi en bedömning om hur ungdomen skulle kunna påverka eller påverkas av våra nuvarande placeringar.
Efter att arbetsgruppen kommit till ett beslut, återkopplar vi till socialsekreteraren vad vi på GallayCare kan erbjuda.

Språk: Engelska, arabiska, tyska och polska.

Övriga upplysningar: GallayCare strävar efter att erbjuda så effektiv behandling som möjligt. All personal som arbetar på GallayCare är utbildade samt har lång erfarenhet i behandling.
Personalen erbjuds handledning med jämna mellanrum.

Vi lämnar gärna referenser vid begäran.

"GallayCare AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Missbruk
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO