HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Gullarp

Besöksadress: Eslöv
Postadress: Östra Asmundtorp 2501, 241 92 Eslöv
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Just nu är verksamheten inte i drift men målgruppen är pojkar från 13 år till och med 18 år med behov av behandlingsinsatser i form av heldygnsvård t ex psykosocial problematik och beteendeproblematik. Vi har erfarenhet av arbete med missbruk, kriminalitet, hedersproblematik, psykiatrisk problematik.
Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Just nu inte aktuellt

Geografi: Hemmet är beläget utanför tätorten Eslöv och har träd och åkrar som närmsta granne.

Huvudman: Conside AB

Org nr: 556621-9506

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Arabiska. Tolk bokas vid behov.

"HVB Gullarp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Oanvänt
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO