Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Gullarp

Tfn: 070735-180010

Besöksadress: Östra Asmundtorp 2501, Eslöv
Postadress: Östra Asmundtorp 2501, 241 92 Eslöv
Föreståndare: My Erlandsson, 0735003673
Placeringsansv: My Erlandsson, 0735003673
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Målgruppen är pojkar från 13 år till och med 18 år med behov av trygghet, struktur, tydlighet och behandlingsinsatser i form av heldygnsvård t ex psykosocial problematik och beteendeproblematik. Vi har erfarenhet av arbete med missbruk, kriminalitet, hedersproblematik, psykiatrisk problematik samt ensamkommande.
Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: Här är alla dygnets timmar viktiga och allt arbete präglas av lågaffektivt bemötande. Vi vill ge ungdomarna en bra vardag så att de kan samla kraft att gå in i ett behandlingssamtal.
STRUKTUR: Vi hjälper ungdomarna att hitta verktyg och strategier för att klara av vardagen här och nu med målet att skapa en hållbar framtid. Förutsägbarhet och framförhållning är en nyckel.
TYDLIGHET: Allt arbete och all kommunikation ska präglas av tydlighet. Vi vill att alla ska lyckas.
FOKUS: Vi vill hitta varje ungdoms individuella drivkraft och motivation i något som de brinner för.
TILLIT: I varje möte arbetar vi professionellt med målet att få en god relation med ungdomen. Vi vill bygga upp tillit mellan ungdomen och dess vuxna. Vuxna ska finnas som en positiv förebild.
HELHET: Vi arbetar med hela människan och tror på olika stimuli: Kost, motion, aktivitet, kreativitet, samtal.
METODER: Nätverksbaserad familjeterapi, känsloskola, KBT, MI samt KASAM. Vår psykolog kan även erbjuda psykodynamiskbaserad terapi. Vi gör skattningar såsom ASQ, KASAM, Dudit och Audit.

Geografi: Hemmet är beläget utanför tätorten Eslöv och har träd och åkrar som närmsta granne. På HVB-Gullarp finns en fantastisk utemiljö som skapar trivsel och en möjlighet att umgås samt gå undan och sitta för sig själv för att ta del av naturen. I lokalerna finns stora gemensamhetsutrymme med t ex pingis och ett hemmagym. Varje ungdom har eget rum med egen toalett och dusch. Vi är måna om att skapa en hemtrevlig miljö för alla våra ungdomar. Vi försöker skapa mycket tid tillsammans för att bygga på tillit och glädje. Två kök finns. Grunden är att vi lagar och äter maten gemensamt men köket erbjuder alltid mat och ungdomen är fri att själv tillaga sig mellanmål och fika.

Huvudman: Conside AB

Org nr: 556621-9506

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska, Arabiska, Tyska, Danska, Norska, Somaliska. Tolk bokas vid behov.

"HVB Gullarp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO