Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Torpet

Tfn: 0727002054
Fax: 0413-55 31 43

Besöksadress: HÖÖR
Postadress: Långstorp 200, 243 93 HÖÖR
Föreståndare: Marie Ekberg, 072-586 70 51
Placeringsansv: Humanas placeringsenhet, 077111331
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Torpet är en behandlingshem för pojkar/unga män från 14 t.o.m. 18 år.
Vi välkomnar pojkar med missbruk/beroendeproblematik, kriminalitets- och psykosocial problematik. Vi tar emot enligt SoL och LVU.

Narkotikamissbruk,, Alkoholmissbruk, Kriminalitetsproblematik, Autismspektrum, Blandmissbruk, Dubbeldiagnos, Neuropsykiatrisk problematik, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Sociala problem och Ångestproblematik.

Behandlingsinnehåll: Placeringstid på Torpet kan variera utifrån behov, men generellt kan tiden sträcka sig mellan 3-12 månader. Vi har en viss tolerans för återfall under behandlingstiden. Vid incidenter som dessa tas individuella beslut i samråd med socialtjänsten.
Under de första fyra veckorna träffar ungdomen KBT terapeut för bedömningssamtal. Kartläggning kring ungdomen fortgår under hela vistelsen utifrån beteendeobservationer och regelbundna kontaktpersonsamtal och missbruksbehandling. Vi kan även utifrån behov, erbjuda psykoedukation, behandling kring ångest och depression och ADHD terapi. När det gäller kriminalitet kan vi erbjuda behandlingssamtal med KBT terapeut.

Därefter utformar vi en individuell genomförandeplan med mål och stödinsatser i syfte att göra ungdomen delaktig i prioritering av de egna utvecklingsområdena. Ungdomen får ett individuellt schema med tydlig struktur för samtal, social färdighetsträning, fritid och sysselsättning. Ungdomarna erbjuds och uppmuntras till fritidsaktiviteter. På eftermiddagar och helger åker personal och ungdomar ofta till simhallar och gym som finns i närområdet. På Torpet har vi ett eget gym, bastu samt ett uppehållsrum med bordtennis och biljardbord.
Torpets personal består av socialpedagoger, behandlingspedagoger, socionom och KBT-terapeuter.
Personal som finns tillgängliga dygnet om, jobbar alla för att skapa goda och trygga relationer med ungdomarna, detta för att kunna stödja och hjälpa dem framåt i deras förändringsarbete.

Behandlingsansvarig, samordnare och en föreståndare finns på plats dagtid måndag till fredag. En dag i veckan finns vår medicinskt ansvariga sjuksköterska här. KBT-terapeut finns tillgänglig dagtid under hela veckan. Leg. psykolog finns även tillgänglig om det finns utredningsbehov. På Torpet kan vi även erbjuda mindfulness, yoga och taktil massage.

Metoder vi använder oss av i arbetet med ungdomarna är : A-CRA, CPU, MI, Lågaffektivt bemötande och Återfallsprevention.

Geografi: Torpet är ett HVB för pojkar 14-18 år, beläget i en naturnära miljö.

Huvudman: Baggium Vård & Behandling AB som är en del av Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Föreståndare Marie Ekberg, 072-586 70 51, marie.ekberg@humana.se har inskrivningsrätten.
Samordnare: Niclas Malmström 072-2209165, niclas.malmstrom@humana.se

Språk: På Torpet har vi personal som utöver svenska, talar arabiska och dari.

"Torpet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO