Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gullregnsgården HVB

Tfn: 0415-150 91

Postadress: Box 63, SE-242 21 HÖRBY

Målgrupp: Ungdomar i åldern 15-20 år med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder.

Geografiskt läge: I Hörby, Skåne

Övriga upplysningar: Vi har egen läkare, sjuksköterska och psykolog samt en integrerad skola på behandlingshemmet.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor