Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehem-Bemanning Kristianstad AB

Mobil: 070-667 59 94
Tfn: 070-667 59 94

Besöksadress: Lingenäsvägen 21, Kristianstad
Postadress: Villavägen 32D, 296 38 Åhus
Föreståndare: Tanja Vebster, 0706675994
Placeringsansv: Tanja Vebster, 0706675994
Platsantal: 40
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Vi förmedlar kontrakterade familjehemsplatser, både akuta och längre placeringar till samtliga kommuner i Sverige. Våra familjehem är utredda enligt Kälvestén samt handledda av handledarutbildad personal. Leg psykolog samt familjeterapi kompetens finns.

Pojkar och flickor 0-18 år.


Barn som placeras i samhällsvård har behov av trygga och stabila vuxna och relationer som varar över tid.

Våra familjehem ska ha det känslomässiga överskottet som krävs för att ge ett placerat barn trygghet, stabilitet och möjlighet att utveckla goda levnadsvanor.

Att arbeta i team ser vi som en självklarhet för alla parter och vill verka för goda relationer med socialtjänsten och barnets biologiska familj. Vi ingår i det delade föräldraskapet.

Vi på Familjehem-Bemanning Kristianstad AB står för handledning till familjehem och tillgänglighet dygnet runt. Vi tillämpar närhetsprincipen och har nära till våra uppdragsgivare samt familjehem.

Vi journalför viktiga händelser kring barnet och erbjuder möjlighet till sammanställningar utifrån BBIC inför uppföljningsmöten.

Våra familjehem har kulturkompetens samt erfarenhet från människovårdande yrken. Samtliga familjehem är utbildade i Ett hem att växa i, anknytning, affekter samt LAB-Lågaffektivt bemötande.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder FFT, funktionell familjeterapi, MI-motiverande samtal. Vi utgår från en salutogen grund och arbetar med lösningsfokus.
Vi erbjuder coachning.
Vi erbjuder handledning i grupp samt enskilt.
Samtliga familjehem är utredda enligt Kälvesten och utbildade i Ett hem att växa i.
Vi erbjuder öppenvård.
Vi är högskoleutbildade handledare i psykosocialt arbete, har tillgång till leg terapeut samt MBSR och jobbar med medvetenhet kring grundläggande affekter.Vi erbjuder handledning till behandlingspersonal samt handläggare och chefer.

Geografi: Familjehem-Bemanning Kristianstad AB är det lilla aktiebolaget nära dig.
Vårt upptagningsområde är kommunerna i Skåne-Kronoberg-Halland samt Blekinge län i första hand. Även övriga är välkomna att kontakta oss för mer information. Vi jobbar rikstäckande.
Vi har tillgång till kompetenser som socionom, leg psykolog, terapeuter, pedagoger samt dipl coacher.
Våra ledord är kunskap, rättssäkerhet och nöjda kunder.

Huvudman: Familjehem-bamanning Kristianstad AB

Org nr: 559013-6148

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ring vår placeringsansvarig för mer info. Tel 070-667 59 94

Språk: Engelska, slovenska, arabiska.
Tillgång till auktoriserad tolk finns.

Övriga upplysningar: Vi erbjuder tilläggstjänster i form av:

-observationsuppdrag i familjehem med dokumentation utifrån behovsområden i BBIC

-närvaro samt observation vid umgänge med barnets biologiska familj

-samtalskontakt med det placerade barnet utifrån FFT, funktionell familjeterapi, KBT samt lösningsfokus

-psykologbedömningar

"Familjehem-Bemanning Kristianstad AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning