Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Albagården

Tfn: 0729-633912

Besöksadress: Lund
Postadress: Rudeboksvägen 179, 226 55 Lund
Föreståndare: Nehale Jashari Hoxha, 0729-633912
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Albagården är ett mindre HVB-hem för ensamkommande barn/ungdomar med stödbehov (6 platser). Vår målgrupp är ensamkommande barn, pojkar och flickor i åldern 14-18 år, både asylsökande och de med TUT/PUT.

Det kan handla om barn som är i behov av en mindre kontext med hög struktur och personaltäthet, ofta i behov av kompletterande öppenvårdsinsatser.

Behandlingsinnehåll: Vårt team består av socionom, behandlingspedagoger och lärare. I verksamheten finns fördjupade kunskaper och erfarenheter kring ensamkommande, deras situation och livsvillkor.

Motivationsarbete
I vårt motivationsarbete jobbar vi utifrån ett kognitivt förhållningssätt och motiverande samtal. Vi möter ungdomen där han/hon är med grundförståelsen att all slags beteende/agerande fyller en funktion för den enskilde. Vid destruktivt agerande måste man därför hitta och tydliggöra de tankar och känslor som föregår en destruktiv handling. Att ifrågasätta negativa tankemönster och tillsammans med ungdomen hitta alternativa strategier som är konstruktiva och gagnar ungdomen i längden är en viktig del i vårt arbete med ungdomarna.

Relation och delaktighet
Förtroende, respekt och delaktighet är basen för att ungdomen skall känns sig trygg och utvecklas. Vårt bemötande och dialog med ungdomen är avgörande för vår möjlighet att påverka så att ungdomen får nya perspektiv. Genom struktur/tydlighet, respekt och aktiva insatser gör vi skillnad för ungdomen.

Geografi: Lund

Org nr: 559051-2728

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Beslut om inskrivning fattas efter dialog med placerande socialtjänst. Det finns möjlighet att vid önskemål besöka oss innan inskrivning.

Övriga upplysningar: Tillstånd från IVO 2017-02-21.

"Albagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO