Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lykkebo HVB

Tfn: 0708810525

Besöksadress: Lilla Västergatan 4, Skurup
Postadress: Norregatan 3, 24131 Eslöv
Föreståndare: 0708810525
Placeringsansv: Marcus Canivé, 0708625779
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Sol, LVU
Lykkebo HVB är ett litet behandlingshem. Med bara fem platser ger det ungdomarna känslan av att bo i en familj. Varje ungdom blir sedd och ungdomens speciella behov kan bli tillgodosedda.
Det finns både skillnader och likheter i vården. Varje ungdom bemöts individuellt och ges stöd och krav efter egna förutsättningar.
Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt med personalen som förebilder för ungdomarna.
Lykkebos målgrupp är ungdomar 13-18 med vårdbehov.
Tar även emot ungdomar som placeras med stöd av LVU.

Special inriktning på kriminalitet och annat destruktivt beteeende.

www.lykkebo.se

Vesna Mrdja 0708810525

Behandlingsinnehåll: Lykkebo AB är det lilla familjära behandlingshemmet med de stora möjligheterna.

Varje ungdom bemöts individuellt och ges stöd och krav efter egna förutsättningar.


Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt med personalen som förebilder för ungdomarna.
Vi arbetar med ett nära och aktivt samarbete kring ungdomens nätverk såsom familj och god man men arbetar också för att utveckla och förstärka nätverk genom att uppmuntra deltagande i föreningsliv.

Vi erbjuder bland annat:

ART - Agression Replacement Training

Motivational Interviewing

Kriminalitet som livsstil.

Missbruksbehandling

Praktik för att skapa självförtroende.

Geografi: Lykkebo erbjuder boende i en trygg ,strukturerad omhändertagande och förutsägbar miljö i Skurups kommun som ligger på Söderslätt
mellan Malmö och Österlen, längs med vackra sydkusten som möter Östersjön

Org nr: 559033-9544

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: 1. Kartlägga individens problematik.
2. Personligt möte på kommunen där handläggare och berörd individ deltar.
3. Besök på boendet för att den enskilde ska få en uppfattning hur dennes hemmiljö kommer vara utformad. Målet är att den enskilde ska få en uppfattning om vad vi har att erbjuda.
4. Är alla partner överens om en inflyttning på boendet bestäms det hur den processen ska se ut. Inflyttningsprocessen är individuell och anpassas efter respektive persons behov.
Vi erbjuder vård som på sikt leder till självständighet och en framtida utsluss till eget boende eller träningslägenhet.

Övriga upplysningar: Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldern 13-18 med vårdbehov.
Goda resultat med ungdomar under LVU

"Lykkebo HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO