Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB hemmet Tegelladan

Tfn: +46763285768

Besöksadress: Tegelladan 116, Janstorp Skurups kommun
Postadress: Tegelladan 116, 274 91 Skurup
Föreståndare: Christer Hellberg, 0705127271
Placeringsansv: 0705127271
Platsantal: 7 platser
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB hemmet Tegelladan Janstorp, Skurups kommun, är ett HVB hem barn och ungdomar i åldern 15-19 år med psykosociala problem.
HVB hemmet drivs av ägare och personal med gedigen kompetens. Ägarna, aktiva i verksamheten, och har flerårig erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med ungdomar i socialtjänsten, kommunalt integrationsarbete, privata och kommunala HVB hem och Statliga ungdomsinstitutioner.
Tillstånd och tillsyn se under broschyrer.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten utgår från ett salutogent syn- och förhållningssätt som fokuserar på ungdomarnas styrkor och resurser. Det individuella förändrings- och utvecklingsarbetet består av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och tankar kring mentaliseringsteori, som stöd i ungdomens process, med fokus på social kompetens, bildnings- och kunskapsutveckling.
Kompetens finns för att erbjuda ungdomarna individuella förändringsinsatser, bl a individuell ART, MI.
Varje ungdoms förändringsarbete följer BBIC:s dokumentationsstruktur och den genomförandeplan som upprättas tillsammans med socialtjänsten.

HVB hemmet är FMN:s tidigare kursgård i Janstorp. I de ca 300 kvm finns det gott om utrymme för 7 boende ungdomar och personal. De stora ytorna erbjuder eget rum till ungdomen med möjlighet till både integritet och gemensamma aktiviteter. Det är 5 km till Skurups centrum och järnvägsstationen vilket möjliggör att ungdomarna snabbt få tillgång till Skurups och andra närliggande orters utbud av utbildning, kultur och fritid.
Har ni behov av att placera barn/ ungdomar enligt målgruppen, eller om ni bara vill förhöra er om verksamheten. Ring föreståndare Christer Hellberg, telnr. 0705127271
Adress: HVB hem Tegelladan 116, 274 91 Skurup
(väg 102 som går mellan Skurup mot Veberöd)

Geografi: Adress: HVB hem Tegelladan 116, 274 91 Skurup
(Väg 102 som går mellan Skurup mot Veberöd)

Huvudman: Salvame AB

Org nr: 556977-2832

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndaren

"HVB hemmet Tegelladan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO