Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Akka HVB

Tfn: 0410-14877
Fax: 0410-14877

Besöksadress: Östra Ringgatan 5, Trelleborg
Postadress: Östra Ringgatan 5, 231 45 Trelleborg
Föreståndare: Dzenana Voloder, 0723-295656
Placeringsansv: Dzenana Voloder, 0723-295656
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Akka HVB är ett minde behandlingshem med sju platser. Boendet är anpassat för flickor och pojkar mellan 15 och 19 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik, riskbeteenden mot missbruk och kriminalitet. Anledning till placering kan även vara affektregleringsproblematik, koncentrationssvårigheter, svårigheter i sociala sammanhang, inlärningssvårigheter samt hög frånvaro eller svårigheter i skolan. Ungdomarna som placeras på Akka behöver lyftas ur sitt sammanhang på grund av hög stress, skyddsbehov,nedstämdhet, ångest, sömnstörningar eller för att en planering ska kunna komma till stånd. Ungdomarna kan placeras enligt SoL eller LVU och är aktuella vid socialtjänsten.
Akuta placeringar är möjliga på Akka.

Behandlingsinnehåll: Vårt mål är att ungdomarna ska ha utvecklats till trygga och välfungerande unga vuxna när de lämnar behandlingshemmet.
Akka HVB har en personalgrupp med lämplig akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Trygghet, kontinuitet och stabilitet är våra ledord. Vikten läggs på omsorg och struktur i vardagen och syftar till normaliserande av dygnsrytm, goda matvanor, socialt fungerande och omvårdnad av egen person. Varje ungdom tilldelas kontaktperson på enheten och samtlig personal arbetar med att etablera hållbara och förtroendegivande relationer till placerade ungdomar. Strukturerade samtal med motivationshöjande insatser samt socialfärdighetsträning är inslag i behandlingen på Akka
Efter avslutad behandling på Akka HVB kan vi erbjuda en fortsättning i Alice stödboende. Alice finns på nära avstånd till Akka HVB och innehåller ett bra eget boende med individuellt anpassat vuxenstöd.

Geografi: Skåne

Huvudman: Svea Kulturkompetens AB

Org nr: 556889-1484

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt till verksamheten

Språk: Albanska, Arabiska, Bosniska, Engelska, Kroatiska, Serbiska, Ungerska, Turkiska

Övriga upplysningar: Vårdkedja HVB, stödboende och familjehem inom Skåne och Blekinge

"Akka HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO