Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Akka HVB

Tfn: 0410-14877
Fax: 0410-14877

Besöksadress: Östra Ringgatan 5, Trelleborg
Postadress: Östra Ringgatan 5, 231 45 Trelleborg
Föreståndare: Marguita Weckner, 0723-295656
Placeringsansv: Marguita Weckner, 0723-295656
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Akka HVB är ett minde behandlingshem med sju platser. Boendet är anpassat för ungdomar mellan 15 och 19 år. Relations-och familjeproblem, brister i hemmiljön eller eget beteende kan vara skäl till en placering på Akka HVB. Målgruppen kan även ha funktions-variationer som ADHD och ADD.

Behandlingsinnehåll: Vårt mål är att ungdomarna ska ha utvecklats till trygga och välfungerande unga vuxna när de lämnar behandlingshemmet. Akka HVB har en personalgrupp med lämplig akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Trygghet, kontinuitet och stabilitet är våra ledstjärnor.
Efter avslutad behandling på Akka HVB kan vi erbjuda en fortsättning i Alice stödboende. Alice finns på nära avstånd till Akka HVB och innehåller ett bra eget boende med individuellt anpassat vuxenstöd.

Geografi: Skåne

Huvudman: Svea Kulturkompetens AB

Org nr: 556889-1484

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt till verksamheten

"Akka HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO