HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kungsbo

Tfn: 0155-49 90 74

Besöksadress: Strömsborgsvägen 5, 640 33 Bettna
Föreståndare: Anders Lindell, 0155-499071
Placeringsansv: Madeleine Karlsson, 072-5957812
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB för pojkar med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Behandlingsinnehåll: Kungsbo behandlingsenhet har sex platser för pojkar mellan 12 och 16 år. Pojkarna har vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott och/eller provat att ta droger, men inte har ett etablerat missbruk. Barnen hamnar ofta i konflikt med sin familj och andra i omgivningen samt kan också ha stor frånvaro från skolan.

Arbetet med målgruppen handlar om att behandla barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga. Verksamheten har hög personaltäthet för att erbjuda hög en grad av trygghet och skydd.

Behandlingspersonal och verksamhetschef har som mål att alltid träffa klienterna för en placeringsbedömning och för att berätta om vår verksamhet för klienten och ett eventuellt kontaktnät. Syftet är att klienten ska känna sig delaktig i placeringen.

Gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter erbjuds såsom idrottsutövning, egen fysisk träning, kort- och brädspel i kombination med miljöterapeutiska insatser som restaurangbesök, bio mm.

Behandlingsenheten har ett nära samarbete med Friskolan Studiero i Nyköping.

Utsluss och eftervård enligt överenskommelse med placerande socialtjänst.

Personalen talar förutom svenska även engelska, spanska och arabiska.

Geografi: Kungsbo behandlingsenhet ligger i Bettna mellan Nyköping och Katrineholm.

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: HVB för pojkar med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

"Kungsbo" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Skolundervisning