Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvarnbackens akut-och utredningshem

Tfn: 0157-245 91
Fax: 0157-245 92

Besöksadress: Flensvägen 20, Hälleforsnäs
Postadress: Flensvägen 20, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
Föreståndare: Malin Uddin, 0155-20 25 96
Placeringsansv: Malin Uddin, Michael Brännlund, 0155-20 25 96, 0155-20 25 92
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar 12-17 år med psykosocial/psykiatrisk problematik, neuropsykiatriska diagnoser mm.

Behandlingsinnehåll: Kvarnbacken utgår från en humanistisk grundsyn och arbetar med såväl psykodynamiska som beteendeinriktade metoder. Vi kan ta emot ungdomar akut för att bryta en negativ utveckling/riskbeteende(begynnande kriminalitet/missbruk, dataspelsberoende/vagabonderande mm) och/eller för fördjupad utredning av både pskykosocial och psykiatrisk problematik. Vi arbetar med en hög grad av struktur och relation i vardagen, skolgång under placeringen i egen skola med stor möjlighet till individuellt anpassade studier och ett nära samarbete med föräldrar och nätverk. Utredningarna utgår från socialtjänstens uppdrag och består av Observationer i vardagen, Kvalificerad psykologutredning, Skolnivåbedömning och Hälsoundersökning.

Geografi: Kvarnbackens akut- och utredningshem är beläget i centrala Hälleforsnäs i Sörmland, ca 3 mil från Eskilstuna och 1,5 mil från Flen.

Huvudman: Vivorum AB

Org nr: 556671-2187

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan om plats görs av socialtjänsten direkt till Kvarnbacken.

Språk: Engelska, Tyska, Spanska, Franska, Arabiska, Tagalog, Cebuano, Assyriska, Syrianska, Kurdiska (båda dialekterna).

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Tar emot ungdomar jml SoL och LVU.

"Kvarnbackens akut-och utredningshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
IPT
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO