Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Arnö

Tfn: 0155-49 90 50
Fax: 0155-26 00 49

Besöksadress: Sjökaptensvägen 4, Nyköping
Postadress: Stockholmsvägen 32, 611 74 Tystberga
Föreståndare: Mikael Esberg, 0155-49 90 21, 070-222 09 19
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 3
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 12-19 år med relations-, familje- och skolproblematik till följd av ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom. Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll: HVB Lappetorp arbetar utifrån en miljöterapeutisk utgångspunkt. på Lappetorp styrs av ett antal metoder, dessa metoder är väl använda i behandlingsarbete med ungdomar.
De metoder som används är:
* Strukturerad fyrfas modell
* Miljöterapi
* Social- psykologi
* Manualbaserade samtal
* Samtalsgrupp
* Individuella samtal
* Familjearbete

Geografi: Lappetorp finns 2 mil norr om Nyköping, 10 mil söder om Stockholm.
Arnö är beläget i en generationslägenhet i ett flerfamiljshus i ett område som heter Arnö i utkanten av Nyköping.

Huvudman: Lappetorp, Humana

Org nr: 556525-0247

Upptagningsområde: Hela Landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsrätt har föreståndare Mikael Esberg telefon 0155-49 90 21.

Språk: Engelska, finska, tyska, spanska och arabiska.

Övriga upplysningar: Arnö tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU.
Vid de flesta placeringarna flyttar klienterna från någon av Lappetorps övriga boenden till Arnö för att träningsbo innan de flyttar hem eller till eget/annat boende.

Lappetorps egen fristående skola Studiero bedriver undervisning på grundskolenivå åk 6-9.

För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi med den lokala gymnasieskolan. I förekommande fall kan vi vara behjälpliga med praktikplats.

Lappetorp kan nu utföra riskbedömningar enligt riskbedömningsinstrumentet ERASOR -
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism.

"Arnö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO