HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Olands Utvecklingscenter - OUC Steninge

Tfn: 08-59111099

Besöksadress: Mångatan 38, 19558 Märsta
Postadress: Lurgatan 6, 754 20 UPPSALA
Föreståndare: Bo Widlund, 0708-971469
Placeringsansv: Bo Widlund, 0708-971469
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Specialiserat för flickor mellan 13 och 20 år med social problematik där det även förekommer psykiskt dåligt mående ( ex. trauma, ångest, ätstörning, s-tankar, depression mm) och/eller neuropsykiatriska svårigheter.
Vi tar ej emot ungdomar som har långt gånget missbruk.

Behandlingsinnehåll: På OUC Steninge erbjuder vi en hemlik miljö som främjar trygghet, tillit och samarbete mellan ungdomar och vuxna. Varje ungdom bemöts utifrån sina behov och förutsättningar. Vi arbetar mycket med social färdighetsträning, både i den befintliga miljön samt i sammanhang utanför boendet. Varje ungdom har en individuell genomförandeplan som utgår från vårt uppdrag. De övergripande målen delas upp i konkreta delmål i samarbete med ungdomen.
Vi använder oss av KBT som metod och förklaringsmodell i behandlingsarbetet. MI genomsyrar vårt förhållningssätt och bemötande och Structure teaching används för att skapa en förutsägbar vardag.
Familjen ses som en viktig del i behandlingsarbetet, så OUC Steninge har en familjebehandlare som arbetar med familjen i olika konstellationer

Geografi: OUC Steninge ligger i ett lugnt villaområde i Steninge (Märsta)

Huvudman: WW Familjevård AB

Org nr: 559078-0853

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan ställs till föreståndare. Efter informationsutbyte hålls en dialog mellan föreståndare och socialtjänst kring huruvida detta kan vara en lämplig placering. Nästa steg blir då ett studiebesök där ungdom, vårdnadshavare och socialtjänst deltar tillsammans med personal från OUC Steninge.
Efter genomfört studiebesök förs ytterligare dialog mellan alla parter och en bedömning görs och beslut tas kring eventuell placering.

Språk: Engelska, persiska, arabiska, spanska

Övriga upplysningar: Finns periodvis hundar i verksamheten.

"Olands Utvecklingscenter - OUC Steninge" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Nätverksterapi
Trauma
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar