Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sigtuna ungdomshem AB

Tfn: Växel 08-592 54 606

Besöksadress: Husby Kyrkby 150 A, Röda Villan / (Vita Villan Aniaravägen 15 142 63 Trångsund)
Postadress: Husby kyrkby 150 A, 19591 Märsta
Föreståndare: Verksamhetschef SGU Leif Persson (Föreståndare Röda Villan Therese Edvall), Leif 072-252 63 41 Therese 0722526306
Placeringsansv: Leif Persson /Therese Edvall, Leif 072-252 63 41 Therese 072-2526306
Platsantal: 12pl i Röda Villan Märsta, 6pl i Vita Villan Huddinge Totalt 18 platser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vi tar emot pojkar 15-19 år med blandade psykosociala problem. Begynnande kriminalitet och/eller missbruk.
EX.
1. Skolproblematik
2. Familjeproblematik
2. Neuropsykiatriska störningar
3. Beteendestörningar
4. I samarbete med BuP (inskriven) tar vi även emot ungdomar med pågående psykiatrisk problematik, ex psykossjukdom.

Behandlingsinnehåll: Skola och inlärning är prioriterat. Reguljär eller anpassad skolgång säkras i varje ärende. Skolgång/praktik sker i närområdet. Personal finns tillgänglig för läxhjälp.

Behandlingen är strikt individuell och följer uppgjord vårdplan/genomförandeplan. Uppdragsgivarens beställning anger omfattning och tid.
a. Egen kontaktperson. Individuella behandlande samtal
b. Gemensamma aktiviteter i behandling

Metod: 1. Uppdraget som metod. 2. Skola och inlärning. 3. Strukturerad miljöterapi under handledning. 4.. MI (Motiverande samtal) 5. RePulse (Manualbaserat samtalsverktyg i process) 5. Familjeorienterat arbetssätt ( inspirerad av den Italienska socialpsykiatrins "Familjeklubbar"

Målet är att ge varje enskild ungdom en varm och tydlig vardag med som skapar trygghet, förutsägbarhet. Detta skapar trygga relationer.

Inför utskrivning skall ungdomen alltid vara förberedd och tränas i nödvändiga färdigheter för ett självständigt boende vid utskrivning så som hushållssysslor, ekonomi och samhällsorientering.

Sigtuna Ungdomshem erbjuder även utpräglade speciallösningar på förfrågan. Ring och kolla.

Geografi: Sigtuna Ungdomshem består av två enheter. 6pl Vita Villan Huddinge (södra Stockholm) och 12pl Röda villan Märsta (Norra Stockholm).
Vita villan är beläget i Trångsund Huddinge kommun med närhet till kommunikation som bussar och pendeltåg
Röda villan är naturskönt beläget 3 km norr om Märsta Sigtuna Kommun med gångavstånd till bussar.

.

Huvudman: Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Första mötet är det viktigaste i all behandling. Lämplighetsbedömning är avgörande.
Studiebesök på plats är bra. Vi besöker er eller ni oss, beroende på ärendets art.

Språk: Engelska
Dahri
Arabiska
Persiska
Kurdiska
Serbiska
Franska

Övriga upplysningar: Vi tar endast emot akutplaceringar på speciell begäran. Lämplighetsbedömningen skall ändå göras. Leif Persson 0722526341 Mazdak Sarvari 0722526351

"Sigtuna ungdomshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
LPT
LVU
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO