Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aliba Care AB

Besöksadress: Tyresö
Postadress: Tyresö
Föreståndare: Shanna Abas
Placeringsansv: André Arvidsson, 073-6753002
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: 2017-05-12: Nu har vi lediga platser på HVB-boende för ensamkommande pojkar mellan 13 år t.om. att de fyller 18 år. Vi har även lediga platser i jour- och familjehem samt förstärkt familjehem i Stockholm med omnejd och i Göteborg med omnejd. Kontakta placeringskonsulent Olle Anderson, tel: 070-228 52 18 eller André Arvidsson, tel: 073-675 30 02.

Alibas målgrupp är barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av stöd och/eller boende. Vi erbjuder HVB för ensamkommande pojkar samt jour- och familjehem för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi på Aliba har en grundtanke om varje enskild individs förmåga att växa med rätt stöd och vägledning.

Alibas personal har gedigen erfarenhet av långvarigt socialt arbete och vi har utifrån våra erfarenheter arbetat fram ett arbetssätt som bygger på närhet, kontinuitet och engagemang.

Aliba erbjuder en rad olika placeringsinsatser med möjlighet att utifrån varje enskild individs behov anpassa insatserna.

Org nr: 559009-8819

Upptagningsområde: Hela landet.

"Aliba Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO