Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Krica Trädgårdsvillan Vendelsö

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 8 + 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn och ungdomar i åldrarna 14 till och med 18 år som vistats i olämpliga miljöer, som har svårigheter att skapa och behålla relationer, hantera sociala sammanhang och sociala samspel. Barnen har svårigheter med struktur i vardagen och i skolan samt svårigheter i att förstå och hantera sina egna och andras känslor.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodellen innehåller - miljöterapi, skola, familjearbete och psykoterapi. Inskrivna ungdomar erbjuds efter bedömning, individuella samtal hos leg. psykoterapeut.

Grunden för behandlingen är genomförandeplan enligt BBIC.
I planen formuleras delmål och mål för behandlingen, tidsaspekt och vem som ansvarar för att målen uppnås. Gemensamt arbetar ungdomen och dennes kontaktperson med de olika behovsområdena i genomförandeplanen. Det kan gälla såväl pedagogiskt stöd och lärande i vardagen till arbete kring ungdomens identitetsutveckling och framtid.
I miljöterapin arbetar vi med MBT, lågaffektivt bemötande, MI och KBT. Vårt bemötande och behandlingsarbete genomsyras av att finna friskfaktorer.
Samtliga placerade ungdomar erbjuds skolgång inom ESS- skolorna.

Inom verksamheten finns även en stor kulturkompetens och utredningsmöjligheter.

Geografi: Trädgårdsvillan ligger vackert belägen i ett härligt hus i villaområde i Vendelsö.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, spanska, franska och arabiska.

Övriga upplysningar: Enheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Enheten är bemannade dygnet runt och öppen 365 dagar/år.
Enheten har vaken personal på natten och sovande jour.
Leg. sjuksköterska som delar medicin.
Barn-ungdomspsykiater på konsult.

"Krica Trädgårdsvillan Vendelsö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Borderline
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO