HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Krica; Trädgårdsvillan Vendelsö

Mobil: (denna information visas ej för oinloggade)
Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 8 + 6
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Barn och ungdomar i åldrarna 14 till och med 18 år som vistats i olämpliga miljöer, som har svårigheter att skapa och behålla relationer, hantera sociala sammanhang och sociala samspel. Barnen har svårigheter med struktur i vardagen och i skolan samt svårigheter i att förstå och hantera sina egna och andras känslor.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricas behandlingsmodell skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen för de ungdomar och unga vuxna som placeras inom Krica. Genom en tydlig kvalitetsprocess med dokumenterade
rutiner säkerställs att Krica kan följa och redovisa varje steg i behandlingen.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Inskrivning, Kartläggning, Behandling och Utskrivning.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och målsättningar som visat sig verksamma i behandling av ungdomar och unga vuxna, där vi följt Socialstyrelsens metodhandbok avseende
Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi utvärderar behandlingen veckovis genom självskattning baserat på ORS, Outcome Rating Scale. ORS är ett instrument som med skattningsskalor systematiskt följer en insats och
utvärderar hur den påverkar ungdomens liv.

Den övergripande målsättningen är att ungdomen ska få en grund för att leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv efter avslutad behandling.

Skolgång
Alla ungdomar har möjlighet till skolgång som planeras utifrån en individuell studieplan. Vi samverkar med ESS-gymnasiet i Stockholms stad samt med närliggande grundskolor.

Geografi: Trädgårdsvillan ligger vackert belägen i ett härligt hus i villaområde i Vendelsö.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan görs direkt till placeringsansvarig.

Språk: Engelska, spanska, franska och arabiska.

Övriga upplysningar: Enheten är certifierad enligt ISO 9001/Kvalitet, ISO 14001/Miljö och ISO 45001/Arbetsmiljö samt HBTQ-certifierad.
Enheten är bemannade dygnet runt och öppen 365 dagar/år.
Enheten har vaken personal på natten och sovande jour.
Leg. sjuksköterska som delar medicin.
Barn-ungdomspsykiater på konsult.
Inom verksamheten finns kulturkompetens och även möjlighet till utredning.

"AB Krica; Trädgårdsvillan Vendelsö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO