Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Caremore Eriksberg Öppenvård / Träningsboende

Tfn: 031-361 69 11

Besöksadress: Håkansgatan 1, 418 75, Göteborg
Postadress: Håkansgatan 1, 418 75 Göteborg
Föreståndare: Marie Björkman 031-361 69 01, 0703-18 02 88, David Legget 031-366 69 15, 072-560 70 45
Placeringsansv: Blerim Taraku, 031-361 69 11, 0769-48 62 48


Målgrupp: Caremore stödboende, öppenvård och träningsboende
Caremore erbjuder stödboende, förstärkt träningsboende och vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Caremores lägenheter är ettor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen.
Så arbetar vi
Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten och utgår utifrån den verklighet och vardag som ungdomen lever i. Behandlingsassistenter och boendepersonal arbetar genom att individuellt anpassa olika insatser utifrån ungdomens behov. De planerade träffar man genomför omfattar tio timmar i veckan fördelat på ca tre tillfällen. Vid behov finns personal tillgänglig dygnet runt. Varje ungdom görs aktivt delaktig i sin egen planering där man gemensamt upprättar en genomförandeplan. I arbetet involveras nätverket runtomkring och i takt med ungdomens framsteg får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring. Varje individ skall ha en fungerande sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete. Vi arbetar med att skaffa strategier eller förstärka strategier som skall hantera det som individen möter i vardagen. Vi arbetar också med att skaffa organiserad fritidssysselsättning och en fungerande fritid.
Så här kan en placering se ut
Genomförandeplanen görs i samarbete med ungdomen och målen sätts utifrån vad han/hon önskar och kan motiveras till. Utlåtanden som skrivs om ungdomen gås igenom och här får han/hon bidra med kompletterande eller avvikande åsikter. Ungdomen deltar på behandlingsmöten och målsättningen är att han/hon är den som talar mest på dessa möten. Familjen görs delaktig i det som är möjligt och i den utsträckning som fungerar för de respektive familjemedlemmarna.
Genomförandeplanen utgår ifrån BBIC
-arbete med hälsa genom att ta hand om sin kropp, sköta sin hygien och sin dygnsrytm samt att hålla sig nykter och vara drogfri.
-arbete med omvårdnad av hem enligt ADL
-arbete med sysselsättning – skola, praktik eller arbetssökande ingår i behandlingen. Behandlingsassistenten stöttar ungdomen i att komma till sysselsättningen, att stanna kvar där samt att genomföra och avsluta. Det kan handla om praktiska saker som att väcka, erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, syo och rektor.
Behandlingsassistenten arbetar genom hela processen med den unges identitet, självkänsla och självbild. Man arbetar med socialt uppträdande, gör begripligt hur den unges beteende påverkar omgivningen och vilka konsekvenser det får för en själv. Vidare arbetar man med den unges förmåga att klara sig själv i allt levnadspraktiska och självförtroenderelaterade situationer.
Mycket tid ägnas åt ungdomens nätverk där man aktivt arbetar med att hitta långsiktiga förhållningssätt till olika typer av relationer, både de bra och de dåliga. Stort fokus läggs på det sociala uppträdandet och vägledning inom samhällets olika instanser.

Geografi: Västra Götaland, Göteborg

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

"Caremore Eriksberg Öppenvård / Träningsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se