HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

EPET HVB

Mobil: 070-110 92 24
Tfn: 072 856 3303

Föreståndare: Isabell Cunningham, 0728563301
Placeringsansv: Nadia Wretfors, 072 856 3303
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: - Plats för flickor och kvinnor mellan 15-20 år.

Behandlingsinnehåll: • Vi finns i Stockholmsregionen.
• Skyddad adress med hög skyddsnivå.
• Epet är ett HVB och skyddat boende i naturskön miljö för flickor och kvinnor upp till 20 år.
• Verksamheten är bemannad dygnet runt av kunnig och kompetent personal med mångårig erfarenhet inom behandling, vård och omsorg samt pedagogik.
• Vårt fokus utgår från varje flickas/kvinnas behov av säkerhet, trygghet och utveckling. Vi arbetar miljöterapeutiskt med fokus på förändringsarbete utifrån individens behov.
• Våra metoder är lösningsfokuserade och bygger på ett salutogent perspektiv.
• Övriga delar av behandlingen inkluderar KBT och transiton. Vi lägger stor vikt vid utåtriktad verksamhet samt rid och hästhållning och skola/utbildning.
• Epet AB samarbetar med olika aktörer inom företag, organisationer och skolor som erbjuder flickorna/kvinnorna praktik, arbete och utbildning.
• Varje flicka/kvinna får eget rum med dusch/toalett och tillgång till egen dator samt gemensamt gym.
• Epet garanterar hög kvalitet, utmärkt boendemiljö och professionellt bemötande. All behandling anpassas utifrån varje individs specifika situation, behov och förutsättningar.
• Som ett komplement till det gedigna arbete vi lägger på varje klient samverkar vi även med hälso- och sjukvård samt med skola som alla ligger i närheten av boendet.


Ytterligare information finns på vår hemsida: www.epetab.se

Geografi: Idylliskt område i skärgårdsmiljö med stränder, vandringsleder, djur och natur.

Huvudman: EPET AB

Org nr: 559097-5354

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar dygnet runt via Epet:s placeringsansvariga:
Nadia Wretfors tel 072 856 33 03
Epost: info@epetab.se
Inskrivning sker enligt Socialtjänstförordning (2001:937)
www.epetab.se

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska, Marockanska

Övriga upplysningar: Sysselsättning
Epet AB arbetar med utåtriktade och uppsökande insatser inom studier, praktik och arbete. Detta för att underlätta för klienten att hitta nya sociala plattformar, bryta destruktiva mönster och orientera sig ut i samhället.
- Vi samarbetar med ideella organisationer, företag, AF samt med skolor, folkhögskolor och övriga utbildningar.
- Vi ger regelbunden handledning och använder motiverande strategier för att stärka och underlätta för klienten att nå sysselsättning utifrån sina nuvarande förutsättningar.

Fritid
Ridning/hästhållning
- Epet AB använder ridning/hästhållning som en arbetsmetod då det visat på goda resultat när det gäller utveckling av individens självförtroende och självmedvetande.
- Relationen till hästen speglar våra känslor och hjälper klienten att utveckla sin förmåga till acceptans, insikt och kroppsmedvetande.
- Den kommunikation som utvecklas mellan häst och människa ger utrymme för stor glädje, närhet och värme. Samtidigt ger den praktiska delen av hästhållning en ökad motivation kring
lärandet av rutiner och struktur.

Fritid övrigt
- Olika former av estetisk verksamhet som konst, musik, dans och foto.
- Kulturella aktiviteter och evenemang som bland annat museum, teater och film.
- Vi tillhandahåller också yoga, simning, styrketräning och en rad olika uteaktiviteter.
- Alla aktiviteter är frivilliga och anpassade efter klientens intressen och behov för att förbättra sin livskvalitet.
- Vi är alltid lyhörda för klientens egna önskemål, initiativ och idéer.

Tillstånd från IVO
Medlemmar i VÅRDFÖRETAGARNA/ALMEGA

"EPET HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO