Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemmet Omtanke

Tfn: 070-019 67 40
Fax: 0157-10999

Besöksadress: Brogetorps företagsby Brogetorpsvägen, Flen
Postadress: Brogetorps företagsby Brogetorpsvägen, 64233 Flen
Föreståndare: Agneta Thulin, 070-453 07 96
Placeringsansv: Susanne Linde, 070-019 67 40
Platsantal: Flertal


Målgrupp: Barn ungdomar 0-18
Föräldrar/barn lösningar
Vuxna med behov individuella boendelösningar
Beteende problematik
Missbruk ungdom
Missbruk Vuxen
LSS

Behandlingsinnehåll: Jourhem
Familjehem
Bredvid boende
Kraftigt Förstärkta Familjehem
Individuella boende lösningar för klienter över 18 år


Konsulentstött Jour/Familjehem:
Varje familj tilldelas en konsulent som de har kontinuerlig kontakt med och har även tillgång till en konsulent dygnet runt. Familjerna har kontakt med sina egna konsulter ca 2 gånger i månaden eller utifrån placeringens behov. Konsulenterna är exempelvis med vid möten hos socialtjänsten. Inom Jour/familjehem kan vi även erbjuda barn/föräldrar placeringar

Kraftigt förstärkt konsulentstött Jour/familjehem.
Vi tar emot ungdomar med mycket svår problematik i våra kraftigt förstärkta jourhem. Vi har möjligheten att ta in behörig personal utöver jourhemmet dygnet runt för dessa placeringar.
Några exempel på problematik vi arbetar med är utåtagerande beteende, missbruk, LSS, ungdomar och vuxna i väntan på HVB eller SIS. Inom Kraftigt

18+ Boende
I samband med placering i våra 18+ boende kan vi erbjuda.
• Hälsokontroll genom vår egen leg läkare
• Stöd för att upprätthålla kontakten med öppenpsykiatrin och myndigheter.
• Motivationsarbete för en kontinuerlig sysselsättning
• Vi har en vårdkedja om behov förändras
• Samverkan och resursstöd till socialtjänsten


De boendelösningar vi kan erbjuda er kommun är:

Skyddat boende:
Personer med skyddsbehov, med eller utan personal dygnet runt.

Motivationsboende:
Här erbjuder vi ett boende med stöd och motivation från personal för att hjälpa den placerade individen framåt i livet. Vi tar här ofta emot placeringar som nyligen vistats på SIS eller HVB.

Referensboende:
Här kan vi erbjuda ett boende där individen under tidsbegränsad period får bo under självhushåll för att anskaffa sig en god boendereferens. Detta kan lämpa sig för personer med tidigare skulder eller dylikt som ej har möjligheten att inneha ett eget boendekontrakt.

Utredningsplats:
Här kan vi erbjuda boendeplats med personal samt med eventuell extern utredning genom psykolog.

I väntan på-boende:
Här kan vi erbjuda en plats där klienten kan bo själv eller med personal i väntan på boende på tex ett HVB eller SIS.

I vårt team arbetar:
• Behandlingsassistenter
• Socionomer
• Undersköterskor
• Terapeuter inom MRT, AKT och KBT
• Speciallärare
• Mentalvårdare.
• Sjuksköterskor inom psykiatri
• Läkare

Geografi: Stockholms län
Södermanlands län
Västra Götaland
Dalarnas län

Huvudman: Pontus Grotz

Org nr: 556731-5501

Upptagningsområde: Hela Svergie

Språk: Vi har tillgång till tolk på:
Arabiska
Dari
Persiska

"Familjehemmet Omtanke" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU