Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eowyn

Tfn: 0479-102 51
Fax: 0479-109 12

Besöksadress: KÅLLERED
Postadress: Ängbackevägen 15, 428 34 KÅLLERED
Föreståndare: Ewa Bengtsson, 072-522 02 51
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 10 behandlingsplatser +2 utslussningsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: ​Eowyn riktar sig till pojkar, 15 tom 19 år gamla med psykosociala problem, ensamhet, störande beteende, relationsproblem, psykiska störningar, beteendeproblem, våldsamt beteende som inte klassas som kriminellt.

Verksamheten tar ej emot ungdomar med pågående missbruk eller kriminalitet.

Vi kan inte ta emot omedelbara placeringar

Behandlingsinnehåll: ​Behandlingsmetoderna är ART, ADL, MI samt lösningsfokuserat förhållningssätt. Verksamheten använder sig också av social färdighetsträning och rollmodellering samt olika utvärderingsmetoder.

Fokus i arbetet är självständighet och integration. Varje ungdom får i samband med inskrivningen en psykologbedömning och det finns möjlighet till fortsatta psykologinsatser vid behov.

Geografi: Eowyn är en stor villa belägen centralt i Osby. Det finns goda kollektivtrafiktrafikförbindelser till och från enheten.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Ewa Bengtsson 072-522 02 51.

Språk: Kontakta TF föreståndaren för aktuell information.

"Eowyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Kriminalitet
Missbruk
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO