HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Malvahemmet & Mannegården (skyddat boende)

Mobil: 072-526 12 00, 072-5

Placeringsansv: Anna och Anna-Karin, Anna: 072-526 12 00, Anna-Karin 073-502 21 88
Platsantal: 6 på vardera
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Nytida Mannegården och Malvahemmet erbjuder skyddat boende i form av HVB samt stödboende för flickor/kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld samt våld i nära relation.

Malvahemmets HVB tar emot flickor 13-19 år.
Mannegårdens HVB tar emot flickor 14-19 år.
Malvahemmets stödboende tar emot kvinnor 17-21 år.
Mannegårdens stödboende tar emot kvinnor från 18 år och uppåt med eller utan barn.

Mannegården och Malvahemmet är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild.

Vi har ett nära samarbete med Nytida Nåjden som erbjuder familjehem som har lång erfarenhet av skyddsplaceringar.

Kontakt:

Mannegården: Enhetschef 0767-09 89 96, samordnare 073-502 21 88
Malvahemmet: Enhetschef 0725-26 12 00, samordnare 073-073 72 69
Familjehem: Placeringssamordnare 070-320 11 20

Frågor om placering

Placeringssamordnare: Annica Tollebäck 070-849 01 95

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt och med hela landet som upptagningsområde.

Behandlingsinnehåll: Vår personal har stor kunskap om hedersproblematik och dess konsekvenser samt lång erfarenhet av att möta och arbeta med flickor/kvinnor som utsatts för detta. Hos oss får flickorna/kvinnorna möjlighet att påbörja bearbetningen av sina upplevelser samt hitta sig själva och den person de vill vara.

Vår personal är vana att möta flickor/kvinnor som har PTSD, har ett självskadebeteende, är utåtagerande, har kognitiva svårigheter eller som drar sig undan.
Vi arbetar utifrån varje flickas/kvinnas genomförandeplan men arbetar alltid med att stötta och finnas till i krisen av att lämna sin familj och hela sin kontext samt när minnena av det man upplevt gör sig påmint. Vi arbetar också alltid med det inre och yttre skyddet och med implementeringen av ett eget skyddstänk.

Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, samtalsterapeut, tandläkare och skola.

Vi erbjuder alltid socialtjänsten att göra en hot och riskbedömning. Vår personal har utbildning i riskbedömningsmetoden PATRIARK.

HVB-hemmen: Den dagliga strukturen skapar förutsägbarhet och trygghet. Vår personal finns alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind. Varje flicka har sitt eget rum men hjärtat i våra HVB-hem finns i husens gemensamma kök och vardagsrum där flickorna kan umgås med varandra och med personal.
Vi är bemannade dygnet runt. HVB-hemmen har vardera 6 platser.

Stödboendet: I Mannegårdens och Malvahemmets lägenheter samt Malvahemmets kollektivlägenhet finns allt man behöver. Kvinnorna uppmuntras och stöttas av personal att bli självständiga, att ha en sysselsättning, skapa sig ett nytt nätverk, söka eget boende mm.
Personal träffar kvinnorna i huvudsak under dagtid men även kvällstid. En jourtelefon finns att ringa dygnet runt och vid akut behov kan personal rycka ut.

Familjehem: Nytida Nåjden har lång erfarenhet av att arbeta med unga personer med skyddsbehov. Se mer under nytida.se/jour-och familjehem.

Huvudman: Nytida AB

Org nr: Se nedan

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker via socialtjänsten.

Språk: Engelska, norska, danska, arabiska, persiska, albanska. Vi använder auktoriserad telefontolk vid behov.

Övriga upplysningar: Vid akut placering efter kontorstid eller under helgen, ring alla ovanstående nummer. Det finns alltid någon som har jour.

Org.nr:

Mannegården: 556639-9357
Malvahemmet: 556933-2314

"Malvahemmet & Mannegården (skyddat boende)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO