Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Malvahemmet (skyddat boende)

Placeringsansv: Katrin, 072-526 13 00
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Malvahemmet är ett skyddat boende för flickor i åldern 13 t.o.m. 17 år (med möjlighet att kvarbli till fyllda 19 år). Vi tar emot flickor som behöver skydd för att de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) eller riskerar bli/har blivit gifta mot sin vilja.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsinnehåll: Malvahemmet erbjuder flickorna kvalificerat skydd och stöd, vilket innefattar dygnet runt bemanning, larm och utbildad personal. De får hjälp med att hantera sina upplevelser, landa och erhålla verktyg för att gå vidare. Vi arbetar med samtliga behovsområden i BBIC och erbjuder skyddsutredningar. På Malvahemmet erhåller flickorna enskilda samtal och gruppsamtal av utbildad personal, de får stöd och hjälp med att finna och behålla nya relationer och att hantera ett liv i skydd. Malvahemmet arbetar med att reducera riskfaktorer och stärka flickans skydd och medvetenhet utifrån en utvecklingsekologisk grund. Vi skapar gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid där flickornas hälsa står i fokus. Vi har egen kock och hennes kök är hemmets hjärta, hon erbjuder flickorna mat från olika länder anpassad efter de behov som finns hos de inskrivna på boendet, flickorna deltar efter förmåga och intresse. Det finns personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet som hjälper till med läxläsning och stöd i skolgång på orten. I utslussfasen finns möjlighet till boende i lägenhet, vi kan även stötta i utsluss till familjehem. Vi kan också ta emot kvinnor över 18 år med stöd i lägenhet. På Malvahemmet arbetar bara kvinnlig personal. Vi kan stå till tjänst med hämtning, riskbedömningar och stöd i rättsprocessen för såväl flickan som placerande socialtjänst.

Geografi: Malvahemmet är beläget i en vacker miljö där återhämtning kan ske under fullskaligt skydd.

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker via socialtjänsten.

Språk: Engelska, norska, danska. Vi använder auktoriserad telefontolk vid behov.

Övriga upplysningar: Vi arbetar med kontaktmannaskap på lång sikt.

"Malvahemmet (skyddat boende)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO