Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Trädgården Behandlingshem

Fax: 031 – 27 05 80

Besöksadress: Mölndal
Postadress: Trädgårdsgaran 62, 43135 Mölndal
Föreståndare: Staffan Alexandersson, 070-441 79 07
Placeringsansv: Staffan Alexandersson, 070-441 79 07
Platsantal: 9


Målgrupp: På Nytida Trädgårdens HVB erbjuds behandling vid psykosocial problematik för killar och tjejer mellan 15-20 år.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och innehåller motiverande samtal för att hjälpa den unge med både inre och yttre förändringsarbete, familje- och nätverksarbete, case management där kontaktpersonen till en början har en sammanhållande funktion mellan den unge och dess nätverk som allt mer tas över av ungdomen själv. Behandlingsarbetet kommer att vara lösningsfokuserat och personal kommer stötta den unge i det dagliga livet. Nivån på stödet utgår ifrån den enskildes individuella behov.
Andra arbetsmetoder som det finns kompetenser inom arbetsgruppen är: Återfallsprevention, Traumamedveten omsorg,

Inom Hvb-boendet finns en tydlig grundstruktur i vardagen vad gäller mat, behandlingstillfällen och sysselsättning. För de som är motiverade för skolgång som sysselsättning finns grund- och gymnasieskolor i närheten. De som saknar skolmotivation eller av andra skäl inte skall gå i skolan (även om de är inskrivna), ingår istället i boendets behandlingsprogram. Det betyder att beroende på vilket behov var och en har, deltar man på olika sätt i denna struktur.

Geografi: Nytida Trädgården behandlingshem är beläget både nära ett grönområde och en stadsliknande miljö

Huvudman: Vardaga Nytida Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Upptagningsområde: Hela landet

"Nytida Trädgården Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
IPT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Målgrupp
Pojkar och flickor