Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stinsen HVB

Tfn: 076-148 11 74
Fax: 0223-217 00

Besöksadress: Linnévägen 29, Norberg
Postadress: Linnévägen 2D, 738 50 Norberg
Föreståndare: Lise-Lotte Gunnarsdotter, 076-525 28 30
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 6


Målgrupp: Stinsen HVB vänder sig till pojkar, 13 tom 19 år, med psykiatriska funktionshinder i kombination med beteendestörningar. Enheten kan idag erbjuda sex akutplatser .

Stinsen HVB är ett akutboende ofta i väntan på annan plats såsom SIS, HVB med behandlingsinriktning eller familjehem.

Behandlingsinnehåll: Stinsen HVB till ett akutboende med en vårdtid på högst 3 månader.

Vården tar hänsyn till och anpassas efter ungdomens/ barnets kognitiva förmåga till förändringar. Syftet av att trygga och stabilisera samt att reducera eventuell ångest och oro.Dagarna präglas av social färdighetsträning där utvecklingen mäts och utvärderas var tredje vecka.

På Stinsen kan vi erbjuda en systematisk kartläggning av ungdomens/ barnets beteendemönster både på en operant som kognitiv grund. Eventuella problembeteenden som försvårar
livsföringen kartläggs i en särskild prioriteringsordning där de mest akuta och försvårande problembeteenden har företräde. Därefter görs en funktionsanalys där både orsaker men också de vidmakthållande faktorerna analyseras och interventioner rekommenderas utifrån detta.

Geografi: Norberg

Huvudman: Davidsbo, Humana

Org nr: 556709-4296

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Stinsen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se