Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frösunda Granhammar

Tfn: 010-130 57 55

Besöksadress: Östfora 156, Granhammar, Östfora 156, Granhammar
Postadress: Östfora 156, Granhammar, 744 97 JÄRLÅSA
Föreståndare: Maria Eklöf, 010-130 58 84
Placeringsansv: Maria Eklöf, 010-130 58 84
Platsantal: 4


Målgrupp: Frösunda HVB Granhammar vänder sig till pojkar med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet eller utagerande.
HVB-hemmet Granhammar är ett småskaligt hem för pojkar mellan 15–20 år. Hemmet ligger i Järlåsa ca 3 mil nordväst om Uppsala. Boendet är trivsamt och bedrivs under så hemmaliknande former som möjligt.
Vi vänder oss till pojkar med psykosocial problematik som kan leda till relationsstörningar, haltande skolgång och ibland till begynnande drogmissbruk och kriminalitet. Placeringarna sker via LVU och SoL.

Medarbetarena arbetar under medlevarskap vilket ökar möjligheten att skapa sunda relationer till våra ungdomar vilket krävs för att nå bästa resultat.

Behandlingsinnehåll: Utvecklingsinsatserna utgår ifrån en väl genomarbetad genomförandeplan där placerande nämnds syfte med placering tydligt framgår. Mål och delmål utformas individuellt tillsammans med den placerade ungdomen där de egna önskemålen och omgivningens iakttagelser tillsammans med observationer av stödbehov vägs samman.
Verksamheten vilar på grunder i positiv psykologi där inlärningsteoretiska principer och kunskap om kognition är vägledande i det vardagliga arbetet.
Utifrån kunskap om kognition och inlärningsteori har medarbetare vid HVB Granhammar god förmåga att möta och bemöta den placerade ungdomen där den är, inte där vi eller någon annan vill att den skall vara. Granhammar medarbetare har erfarenhet av KBT, MI, Self empowerment samt cerifierad ART-instruktör på plats.

Vid behov kommer verksamheten att konsultera psykolog och/eller psykiatriker.

Geografi: I Uppsala trakten

Huvudman: Frösunda omsorg i Stockholm AB

Org nr: 556597-2352

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Vi talar utöver svenska engelska samt att tolk finns att boka vid behov.

Övriga upplysningar: Medarbetaregruppen har lång erfarenhet av behandlingsarbete där ungdomen står i centrum. Vi åker gärna och träffar vid ett första kontakten.

"Frösunda Granhammar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se