Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Skyddat boende - Säkerhetsakademiens Skydd- och Säkerhetsboende

Tfn: 070-791 20 98
Fax: 018-186610

Föreståndare: Hemligt, 070-791 20 98
Placeringsansv: Hemligt, 070-791 20 98
Platsantal: 50


Målgrupp: Hotade och/eller våldsutsatta personer som är i behov av professionellt skydd, säkerhet och trygghet.
Alla typer av hotbilder (relationsrelaterat, hedersrelaterat, gängrelaterat, hatbrott etc).

Behandlingsinnehåll: Vår personal är utbildad inom personsäkerhet, personskydd, krispsykologi och krisstöd, HLR, L-ABC, Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, salutogent arbetssätt etc. I princip samtliga inom personalgruppen är utbildade personskyddsspecialister vilket innebär att vi kan erbjuda upp till en hel livvaktsgrupp runt klienten om det behövs.

I boendet ingår:
* Säkert och tryggt boende
* Personsäkerhetsutbildad personal dygnet runt eller efter behov, upp till en hel livvaktsgrupp (kvinnor och män)
* Riskanalys
* Gärningspersonsanalys
* Alla kostnader (mat, kläder, aktiviteter etc)
* Försäkringar
* Personlarm
* Skyddad mobiltelefon
* Transporter under boendetiden
* Anpassat boende efter analysperioden (enligt skyddsbehov)
* Hjälp med dagsysselsättning, skydd av ID, myndighetskontakt, förberedelse inför rättegång, stöd vid rättegång
* Tillgång till olika typer av terapi, t ex PTSD-behandling (extratjänst)

Klienten sköter sig själv i så hög omfattning som möjligt. Vår personal finns tillgänglig och stöttar klienten på de sätt som krävs.

Vi har läkare, psykolog, terapeuter och andra specialister i personalgruppen.

Geografi: Olika delar av landet

Huvudman: SSK Säkerhetsakademien AB

Org nr: 556750-8709

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi kan hämta klienten var som helst i landet inom 24 timmar eller enligt överenskommelse.

RING VÅR DYGET-RUNT-JOUR PÅ: 070-791 20 98

Vi hämtar alltid klienten och gör en säker transport till vårt skydd- och säkerhetsboende där klienten bor den första tiden, under vilken vi gör en omfattande RISKANALYS och en GÄRNINGSPERSONSANALYS. När riskanalysen är klar gör vi en tydlig riskbedömning som sammanställs i ett klart och tydligt dokument och klienten flyttar därefter ut till ett boende med anpassad skyddsnivå.

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Arabiska, Spanska, Ryska

Övriga upplysningar: Skyddade boenden med PERSONSÄKERHETSUTBILDAD personal

Vi skyddar klienten även utanför boendet när denne eventuellt går på bio, handlar, tränar, träffar vänner etc.

HOS OSS BLIR DEN UTSATTE INTE INLÅST!!

"Skyddat boende - Säkerhetsakademiens Skydd- och Säkerhetsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn