Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solskenet Skyddat Boende

Föreståndare: Bosse Svennecke, 0768-005399
Placeringsansv: Emma emma@solskenetab.se, 0768-005399
Platsantal: 7


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor/kvinnor samt mamma med barn som är i behov av skyddat boende då de utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller riskerar att bli/ har blivit bortgifta eller riskerar bli/har blivit utsatt för könstympning.

På boendet finns en spetskompetens kring hedersproblematiken och dess bakomliggande mekanismer vilket blir extra viktiga aspekter för att kunna göra en så säker skyddsutredning samt planering som möjligt.

Behandlingsinnehåll: Vi på Solskenet vill genom våra lugna och trygga miljö möjliggöra en känsla av trygghet och tillit för våra flickor/kvinnor. Bemötandet från oss på Solskenet ska öppna upp för trovärdiga relationer och i denna process få flickorna/kvinnorna att bearbeta sina upplevelser, stärka sin identitet och sitt jag som på sikt resulterar i en kvinna som kan stå på egna ben och är medveten om sitt inre och yttre skydd.

Geografi: Västra Götalands län.

Huvudman: Solskenet AB

Org nr: 559111-0621

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till ledningen på behandlingshemmet.

Övriga upplysningar: Ledningen och personalen har lång erfarenhet inom målgruppen HRV, skydd, skyddsutredningar och Trauma.

"Solskenet Skyddat Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU