Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solskenet Skyddat Boende

Föreståndare: Marita Eriksson, 0730-67 50 85
Placeringsansv: lisa@solskenetab.se, 0768-00 53 99
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är flickor/kvinnor mellan 15-50 år som är i behov av skyddat boende då de utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller riskerar att bli/ har blivit bortgifta eller riskerar bli/har blivit utsatt för könstympning.

På boendet finns en spetskompetens kring hedersproblematiken och dess bakomliggande mekanismer vilket blir extra viktiga aspekter för att kunna göra en så säker skyddsutredning samt planering som möjligt.

Behandlingsinnehåll: Vår lugna och trygga miljö möjliggör en känsla av trygghet och tillit.
Bemötandet på Solskenet öppnar upp för trovärdiga relationer.
Bearbetning av sina upplevelser, stärka sin identitet och sitt jag.
Medvetandegöra vikten av sitt inre och yttre skydd. 
Regelbundna samtal, både med personal och psykoterapeut
Återkommande sammanhangsmarkering med reflektion över sin situation.

Geografi: Västra Götalands län.

Huvudman: Solskenet AB

Org nr: 559111-0621

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till ledningen på behandlingshemmet.

Övriga upplysningar: Ledningen och personalen har lång erfarenhet inom målgruppen HRV, skydd, skyddsutredningar och Trauma.

"Solskenet Skyddat Boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO