HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Colosseum - Avd. Maximus

Tfn: 0729-916110

Besöksadress: Bangårdsgatan 13, Uppsala
Föreståndare: Nena Henriksson, 0729-916114
Placeringsansv: R, 0729-916110
Platsantal: 5+2(Enskilda)
Lagrum: LPT, LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Avd. Maximus är en avdelning som kommer att öppna under 2021. Behandlingshemmet kommer att bestå av 6 platser för pojkar mellan 16-20 år.

Behandlingsinnehåll: - Under uppbyggnad.

Geografi: - SEKRETESS -

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet

"Colosseum - Avd. Maximus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
ART
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Personalhandledning