Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum Behandling - Avd. Maximus

Tfn: 0729-916110

Besöksadress: Bangårdsgatan 13, Uppsala
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729-916113
Platsantal: 6+1(Enskild)
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Avd. Maximus är en avdelning som kommer att öppna under 2020. Behandlingshemmet kommer att bestå av 6 platser för pojkar mellan 16-20 år.

Avd. Maximus är specialister när det kommer till kriminalitet av allvarligare och tyngre art, här placeras pojkar med långt gången kriminalitet, men kan även ha andra problemområden kopplade till kriminaliteten så som missbruk samt NP-problematik. Det kan ha förekommit haverier i vården på föregående placeringar, eller vara i utsluss från slutenvården.

Behandlingsinnehåll: - Under uppbyggnad.

Geografi: - SEKRETESS -

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet

"Colosseum Behandling - Avd. Maximus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap