Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum Behandling - Avd. Maximus

Tfn: 0729-916110

Besöksadress: Bangårdsgatan 13, Uppsala
Placeringsansv: Richard Olsson, 0729-916113
Platsantal: 6+1(Enskild)
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Avd. Maximus är en avdelning som kommer att öppna under 2021. Behandlingshemmet kommer att bestå av 6 platser för pojkar mellan 16-20 år.

Behandlingsinnehåll: - Under uppbyggnad.

Geografi: - SEKRETESS -

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet

"Colosseum Behandling - Avd. Maximus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Medlevarskap