HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Colosseum - Avd. Maximus

Tfn: 0729-916110

Besöksadress: Bangårdsgatan 13, Uppsala
Föreståndare: Nena Henriksson, 0729-916114
Placeringsansv: R, 0729-916110
Platsantal: 5+2(Enskilda)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Avd. Maximus är en avdelning som kommer att öppna under 2021. Behandlingshemmet kommer att bestå av 6 platser för pojkar mellan 16-20 år.

Behandlingsinnehåll: - Under uppbyggnad.

Geografi: - SEKRETESS -

Huvudman: Colosseum Behandling AB

Org nr: 559160-8459

Upptagningsområde: Hela landet

"Colosseum - Avd. Maximus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
Abstinensbehandling/Avgiftning
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LPT
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning