Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Svanholmen

Tfn: 0479-422 20
Fax: 0479-422 21

Föreståndare: Solveig Bjarnadottir, 076-875 53 77
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till
- flickor med beteendeproblematik, tidigare missbruks- och kriminalitetsproblematik.
- flickor med psykosocial problematik som kan röra relationer, sexuella övergrepp, sexuell problematik, ångestproblematik, trauma.
- flickor med psykosocial problematik med familjeproblematik, introvert alt utåtagerande, hedersrelaterad problematik med eller utan skyddsbehov.

Flickorna är i åldersgruppen 15-22 år.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen sker främst på enheten, i den relation som skapas mellan behandlaren och ungdomen. Miljöterapin skall utgöra den dagliga basen för verksamheten vilket innebär att vi på ett professionellt och systematiskt sätt använder oss av medarbetarnas och ungdomarnas/ klienternas gemensamma miljö för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi lagar vår egen mat och personalen äter pedagogiska måltider. All städning, tvätt och andra sysslor sker gemensamt med våra ungdomar.

Vi har hög symptomtolerans vilket ställer krav på bredd i behandlarkompetensen, då vi möter individen på dennes egen nivå. Individens symptom ses som en livsberättelse och behöver förstås i ett mångkulturellt, biologiskt och socialt perspektiv.

Program så som ART och HAP bedrivs individuellt på enheten, upplägget görs således utifrån det individuella behovet. En gång i veckan har vi livskunskap, ett temastyrt diskussionsforum i helgrupp, eller med individuella uppgifter.

Vi vill att alla våra flickor ska ha en daglig sysselsättning, och motiverar till detta. Men först och främst vill vi att de ska kunna genomföra och slutföra sin skolgång med gott resultat. Vi har gott samarbete med kommunens skolor. I de fall det inte är möjligt eller aktuellt med skolgång försöker vi tillsammans med skolan hitta en lämplig praktikplats.
Efter färdig behandling på enheten finns möjlighet till utsluss/eftervård.

Geografi: 5 km norr om Osby som är centralort.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar om placering skall ske till Humana Placering 0771-11 33 11.
Du kan även ansöka om plats via länken: http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsbeslut fattar Solveig Bjarnadottir, 076-875 53 77.

Språk: Engelska, Polska,
Dari, bosniska

Övriga upplysningar: Det finns psykolog att tillgå för utredning och behandling.
Psykiater finns kopplad till enheten, denne träffar ungdomarna och gör medicinuppföljning en gång i månaden eller vid behov

Pendlingsavstånd till bra skolalternativ.

"Villa Svanholmen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO